Bến Tre trưa 24.9 không có ca mắc covid

Cập nhật tình hình Covid-19 tại Bến Tre từ 06h đến 11h ngày 24/9/2021

Bến Tre không có ca mắc mới.

Bổ sung cộng dồn 02 ca (trong đó có 01 ca đã tử vong).

Tổng số ca mắc cộng dồn: 1872 ca.

Cộng dồn số ca tử vong: 49 ca.

Cộng dồn số ca ra viện: 1.745 ca.

Nguồn: CDC Bến Tre