CO.OPMART BẾN TRE TẠM ĐÓNG CỬA ĐỂ PHUN KHỬ KHUẨN

??? CO.OPMART BẾN TRE TẠM ĐÓNG CỬA NGÀY 25/09/2021 ĐỂ PHUN KHỬ KHUẨN

✅Ngày 25/09/2021, Co.opmart BẾN TRE sẽ tạm thời đóng cửa để thực hiện công tác phun khử khuẩn định kỳ của Cơ quan Y Tế.

✅Công tác khử khuẩn sẽ tạo môi trường mua sắm an toàn, chuẩn 5K. Bên cạnh đó, Co.opmart vẫn luôn vệ sinh bề mặt tiếp xúc thường xuyên, cũng như vệ sinh toàn bộ khu vực siêu thị mỗi ngày.

✅Sau quá trình phun khử khuẩn hoàn tất và Co.opmart Bến Tre sẽ hoạt động trở lại.

T.H