THÔNG BÁO KHẨN SỐ 1 – Bến Tre: Tìm người tiếp xúc gần với F0 trên địa bàn Phường 4, Tp. Bến Tre.

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 1 Bến Tre: Tìm người tiếp xúc gần với F0 trên địa bàn Phường 4, Tp. Bến Tre.

T.H