THÔNG BÁO KHẨN SỐ 2- Bến Tre: Tìm người tiếp xúc gần với F0 trên địa bàn P. Phú Khương, TP. Bến Tre.

THÔNG BÁO KHẨN SỐ 2- Bến Tre: Tìm người tiếp xúc gần với F0 trên địa bàn P. Phú Khương, TP. Bến Tre.

T.H