TP. BẾN TRE: Cách ly phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Bình Phú, thành phố Bến Tre

UBND TP. Bến Tre vừa có quyết định Số: 2585/QĐ-UBND ngày 25/9/2021 về việc thực hiện Cách ly phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Bình Phú, thành phố Bến Tre.

Theo đó, tổ chức cách ly phong tỏa Khu dân cư Tân Phú Đông thuộc một phần Tổ Nhân dân tự quản số 21, ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú, thành phố Bến Tre để phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể:

– Số hộ: 08 hộ dân, tổng số 20 nhân khẩu.

– Thời gian phong toả: từ 22 giờ 00 phút ngày 24 tháng 9 năm 2021 đến khi có chỉ đạo mới.

– Chủ tịch UBND TP. Bến Tre giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Phú có trách nhiệm chỉ đạo các ngành, bộ phận liên quan tổ chức thực hiện cách ly phong tỏa tại địa điểm nêu trên và thực hiện các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

NGUỒN: www.bentre.gov.vn