TIN COVID BẾN TRE SÁNG 1/10/2021

Đến 6 giờ ngày 01/10/2021, Bến Tre không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới

Từ 18 giờ ngày 30/9/2021 đến 6 giờ ngày 01/10/2021, tỉnh không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới.

Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh vẫn là 1.895 ca.

Hiện tỉnh ghi nhận 51 ca tử vong và 1.786 ca ra viện.

Nguồn: BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẾN TRE