QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện cách ly phong tỏa vùng có dịch Covid-19 trên địa bàn Phường 5, Phường 7 thành phố Bến Tre.

Tổ chức cách ly phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Phường 5, Phường 7 thành phố Bến Tre, cụ thể:

Địa điểm 1: hẻm liên Khu phố 2, Khu phố 3 Phường 5

 Vị trí: điểm đầu: nhà số 237B và nhà số 334C, điểm cuối: nhà số 241B và nhà số 336C.

 Số hộ: 07 hộ, tổng số 20 nhân khẩu.

Thời gian: 00 giờ 00 phút ngày 04 tháng 10 năm 2021 đến khi có thông báo mới.

Địa điểm 2: một phần Tổ Nhân dân tự quản số 05 và 14, khu phố Mỹ Tân, Phường 7

Vị trí: điểm đầu: nhà số 108E3 thuộc Tổ Nhân dân tự quản số 14, điểm 2 cuối: nhà số 338E thuộc Tổ Nhân dân tự quản số 05.

Số hộ: 05 hộ và 02 phòng trọ, tổng số 62 nhân khẩu.

Thời gian: 15 giờ 00 phút ngày 04 tháng 10 năm 2021 đến khi có thông báo mới.

UBND TP. Bến Tre giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 7 có trách nhiệm chỉ đạo các ngành, bộ phận liên quan tổ chức thực hiện cách ly phong tỏa tại các địa điểm nêu trên và thực hiện các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Nguồn: www.bentre.gov.vn