Mỏ Cày Nam, Châu Thành, Giồng Trôm thông báo khẩn tìm người tiếp xúc

Mỏ Cày Nam, Châu Thành, Giồng Trôm thông báo khẩn tìm người tiếp xúc

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Định Thủy, Mỏ Cày Nam thông báo tìm người tiếp xúc F0, cụ thể như sau:

z2848213860999_0450f563ccfe8028868e19b2c332c403.jpg

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Lương Hòa thông báo khẩn đến nhân dân trên địa bàn xã Lương Hòa, Giồng Trôm như sau:

z2847203766420_13ca88a033b314254db77defd014d54f.jpg
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Quới Sơn, Châu Thành thông báo khẩn đến nhân dân trên địa bàn xã Quới Sơn như sau:

z2848794990685_9fabb2ad12a639e5df82b02540f44fb4.jpg

Nguồn: www.bentre.gov.vn