Sáng 19/10 Bến Tre thêm 6 ca mắc COVID19

Đến 6 giờ ngày 19/10/2021, Bến Tre ghi nhận thêm 06 ca mắc Covid-19 mới.

Từ 18 giờ ngày 18/10/2021 đến 6 giờ ngày 19/10/2021, tỉnh ghi nhận thêm 06 ca mắc Covid-19 mới.

nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh là 2.111 ca.

Hiện tỉnh ghi nhận 52 ca tử vong và 1.873 ca ra viện.

Các ca dương tính ghi nhận gồm: Châu Thành 01 ca (An Khánh);

Mỏ Cày Nam 02 ca (Định Thủy); thành phố Bến Tre 01 ca (phường Phú Khương);

người về từ ngoài tỉnh 02 ca có địa chỉ các huyện Châu Thành, Thạnh Phú (Bến Tre).

Trong 06 ca dương tính vừa ghi nhận có 02 ca trong khu cách ly.

02 ca cộng đồng gồm: Châu Thành 01 ca (An Khánh) là tài xế cửa hàng điện tại Châu Thành, ngày 18/10/2021 test nhanh dương tính;

thành phố Bến Tre 01 ca (phường Phú Khương) test nhanh định kỳ dương tính tại công ty.

Người về từ ngoài tỉnh 02 ca: Châu Thành 01 ca (Tiên Thủy) là người từ TP. Hồ Chí Minh về không qua hội đồng hương, test nhanh ngày 3 dương tính;

Thạnh Phú 01 ca (Tân Phong) là người về từ vùng dịch được cách ly ngay khi về địa phương, lấy mẫu ngày 7 dương tính.

Nguồn: BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẾN TRE