CÁCH LY PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID XÃ VĨNH THÀNH, CHỢ LÁCH

QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19

Tổ chức cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 trên địa bàn xã Vĩnh Thành, cụ thể như sau:

1. Một phần Tổ nhân dân tự quản số 39, ấp Bình Tây, cụ thể:

– Vị trí: hướng bắc và hướng đông giáp phần còn lại của Tổ nhân dân tự quản số 39, hướng nam giáp giáp quốc lộ 57, hướng tây giáp huyện lộ 37.

– Diện tích: 0,2 ha.

 – Số hộ: 09 hộ, tổng số 30 nhân khẩu.

2. Một phần Tổ nhân dân tự quản số 13, ấp Tây Lộc, cụ thể:

– Vị trí: hướng bắc giáp quốc lộ 57; hướng nam, hướng đông và hướng tây giáp phần còn lại của Tổ nhân dân tự quản số 13

– Diện tích: 0,2 ha.

– Số hộ: 09 hộ, tổng số 21 nhân khẩu.

– Thời gian: từ 14 giờ 00 phút ngày 18 tháng 10 năm 2021 đến khi có thông báo mới.

UBND huyện Chợ Lách giao Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cách ly khu dân cư nêu trên và thực hiện các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch theo quy định.

Nguồn:www.bentre.gov.vn