Bến Tre: Sâu đầu đen gây hại trên 6 trăm ha dừa

BDK.VN – Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh có 625,75ha vườn dừa nhiễm sâu đầu đen, so với tuần trước giảm 6,5ha.

Sâu đầu đen hại dừa ở xã Hữu Định, huyện Châu Thành.

Sâu đầu đen hại dừa ở xã Hữu Định, huyện Châu Thành.

Sâu gây hại rải rác vườn dừa ở các huyện: Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Châu Thành, Bình Đại, Ba Tri và TP. Bến Tre.

Trong đó, nhiễm nhẹ 344,92ha (tỷ lệ hại từ 10 – 20%), nhiễm trung bình 160,43ha (tỷ lệ hại từ 25 – 40%) và nhiễm nặng 120,4ha (tỷ lệ hại trên 40%).

Các ngành chức năng phối hợp với địa phương ra quân phòng trừ sâu đầu đen hại dừa với diện tích 406,73ha. Cụ thể, Chợ Lách 105,6ha, Châu Thành 257,03ha, Mỏ Cày Bắc 39,3ha, Mỏ Cày Nam 76,5ha, Bình Đại 121,72ha, Ba Tri 1,6ha và TP. Bến Tre 24ha.

Sau khi thực hiện các biện pháp phòng trừ hóa học và sinh học, đã phục hồi được 49ha. Các diện tích nhiễm khác giảm dần theo tỷ lệ hại từ nhiễm nặng sang trung bình và nhẹ.

Ngành nông nghiệp khuyến cáo, người dân thường xuyên thăm vườn, theo dõi thông tin về tình hình sâu đầu đen, phát hiện và báo cáo ngành chức năng kịp thời để có biện pháp xử lý, tránh thiệt hại do sâu đầu đen gây ra.

Theo: BĐK – https://baodongkhoi.vn/sau-dau-den-gay-hai-tren-6-tram-ha-dua-21102021-a92410.html