CHÂU THÀNH: cách ly để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại một phần ấp Phước Tự xã An Khánh

QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện cách ly để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại một phần ấp Phước Tự xã An Khánh

Tổ chức cách ly vùng có dịch Covid-19 tại một phần Tổ nhân dân tự quản số 04, ấp Phước Tự, xã An Khánh, huyện Châu Thành. Vị trí tiếp giáp cụ thể như sau:

Hướng Đông giáp đất bà Trịnh Thị Diễm;

hướng Tây giáp lộ nông thôn;

hướng Nam giáp đất bà Trương Thị Nga;

hướng Bắc giáp đất bà Trương Thị Đẹt.

– Diện tích: 1982,7 m2 .

– Tổng số hộ: 01 hộ, tổng số 07 nhân khẩu.  

– Thời gian: Tối thiểu 14 ngày (Từ 10 giờ, ngày 17 tháng 10 năm 2021 đến 10 giờ, ngày 31 tháng 10 năm 2021). Tùy theo diễn biến tình hình dịch mà thời gian cách ly có thể điều chỉnh phù hợp.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH giao Ủy ban nhân dân xã An Khánh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cách ly khu dân cư nêu trên và thực hiện các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch theo quy định.

Nguồn: www.bentre.gov.vn