CHỢ LÁCH: QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19

Tổ chức cách ly y tế vùng có dịch Covid-19 trên địa bàn xã Long Thới, Chợ Lách cụ thể như sau:

Một phần ấp Tân An, gồm Tổ nhân dân tự quản số 4 và một phần Tổ nhân dân tự quản số 5, cụ thể:

– Vị trí: hướng bắc giáp sông Hàm Luông, hướng nam giáp quốc lộ 57, hướng tây giáp ấp An Hòa, hướng đông giáp ấp Tây Lộc (xã Vĩnh Thành).

– Diện tích: 14,1 ha.

– Số hộ: 35 hộ, tổng số 85 nhân khẩu.

– Thời gian: từ 16 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 10 năm 2021 đến khi có thông báo mới.

UBND huyện Chợ Lách giao Ủy ban nhân dân xã Long Thới có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cách ly khu dân cư nêu trên và thực hiện các biện pháp giám sát, phòng, chống dịch theo quy định.

Nguồn: www.bentre.gov.vn