Sáng ngày 12-11-2021, Bến Tre có 33 ca mắc Covid-19

BDK.VN – Từ 18 giờ ngày 11-11-2021 đến 6 giờ ngày 12-11-2021, tỉnh có 33 ca mắc Covid-19. Tổng số ca mắc Covid-19 toàn tỉnh là 3.132 ca, trong đó có 2.235 ca, 54 ca tử vong.

Test nhanh tầm soát khu vực nguy cơ.
Test nhanh tầm soát khu vực nguy cơ.

Ca mắc mới gồm:

Mỏ Cày Bắc 11 ca tại Thành An (4), Tân Thanh Tây (3), Phước Mỹ Trung (2), Nhuận Phú Tân (1), Tân Hội (1). Trong đó ca Phước Mỹ Trung test nhanh dương tính, đang điều tra dịch tễ; các ca còn lại đều tiếp xúc F0.

Mỏ Cày Nam 7 ca tại Cẩm Sơn (3), An Thạnh (2), Bình Khánh (1), Thị trấn (1). Trong đó ca Thị trấn người về từ vùng dịch tự đi test kiểm tra kết quả dương tính; 2 ca Cẩm Sơn, An Thạnh test nhanh dương tính, đang điều tra dịch tễ; ca còn lại tiếp xúc F0.

Ba Tri 7 ca tại An Thủy (4), An Hiệp (1), Mỹ Hòa (1) Phú Lễ (1).

Trong đó, ca An Hiệp, Mỹ Hòa người về từ vùng dịch tự đi test kiểm tra kết quả dương tính; ca An Thủy test nhanh dương tính tại Trạm Y tế An Thủy, đang điều tra dịch tễ; các ca còn lại tiếp xúc F0.

Bình Đại 7 ca tại Thừa Đức (5), Bình Thắng (1), Thới Lai (1).

Trong đó, ca Bình Thắng test nhanh dương tính ngày 11-11-2021, đang điều tra dịch tễ; các ca còn lại tiếp xúc F0.

Ngoài tỉnh 1 ca tại Tiền Giang, test nhanh dương tính tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri, đang điều tra dịch tễ.

Trong số ca mắc, có 24 ca ghi nhận tại cộng đồng trong tỉnh, 7 ca khu cách ly; ngoài tỉnh 2 ca tại cộng đồng.

Nguồn: BĐK – https://baodongkhoi.vn/sang-ngay-12-11-2021-tinh-co-33-ca-mac-covid-19-12112021-a93334.html