Sáng 25/11/2021, Bến Tre ghi nhận thêm 166 ca mắc Covid-19 mới

Đến 6 giờ ngày 25/11/2021, Bến Tre ghi nhận thêm 166 ca mắc Covid-19 mới

Từ 18 giờ ngày 24/11/2021 đến 6 giờ ngày 25/11/2021, tỉnh ghi nhận thêm 166 ca mắc Covid-19 mới. Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh là 5.680 ca.

Hiện tỉnh ghi nhận 60 ca tử vong và 2.927 ca ra viện.

Trong 166 ca dương tính vừa ghi nhận có 156 ca cộng đồng và 10 ca khu cách ly: Ba Tri 17 ca, Bình Đại 38 ca, Châu Thành 24 ca, Giồng Trôm 18 ca, Mỏ Cày Nam 1 ca, Mỏ Cày Bắc 48 ca, Thạnh Phú 14 ca, thành phố Bến Tre 3 ca, ngoài tỉnh 3 ca, có địa chỉ như sau:

Huyện Mỏ Cày Nam 1 ca liên quan công ty FAS: ấp Hiệp Phước, Phước Hiệp.

Thành phố Bến Tre 3 ca:

1 ca liên quan công ty GENNEX: khu phố Bình Lợi, Phường 6.

2 ca test nhanh dương tính: xã Nhơn Thạnh (1); ấp Mỹ Đức, Bình Phú (1).

Huyện Thạnh Phú 14 ca:

1 ca liên quan công ty FAS: xã Thạnh Hải.

2 ca có triệu chứng, đi test dương tính: ấp An Hòa, Mỹ An (1); ấp Bình Khánh, Phú Khánh (1).

11 ca tiếp xúc F0: ấp Bình Khánh, Phú Khánh (5); ấp Thạnh Quí A, Bình Thạnh (2); ấp Thạnh Quí, thị trấn Thạnh Phú (2); ấp Thạnh Mỹ, Mỹ Hưng (1); xã Đại Điền (1).

Huyện Ba Tri 17 ca:

1 ca liên quan công ty GENNEX: ấp Mỹ Thuận, Mỹ Hòa.

1 ca test nhanh tầm soát khu vực nguy cơ cao: ấp Giồng Gạch, An Hiệp.

2 ca từ tỉnh khác về, test nhanh dương tính: ấp Thạnh Quí, Bảo Thạnh (1); ấp An Định 1, An Ngãi Trung (1).

6 ca có triệu chứng, đi test dương tính: ấp An Phú 2 (1), ấp An Phú 3 (1) thuộc xã An Hòa Tây; ấp Giồng Chi, An Hiệp (1); ấp An Hòa, An Phú Trung (1); khu phố 5, thị trấn Ba Tri (1); ấp Bến Nò, Mỹ Hòa (1).

7 ca tiếp xúc F0: ấp Giồng Gạch, An Hiệp (1); ấp Giồng Cả, An Đức (1); ấp Thạnh Nghĩa, Bảo Thạnh (1); khu phố 5 (1), khu phố 4 (1) thị trấn Ba Tri; ấp An Lợi, An Bình Tây (1); ấp An Thuận, An Thủy (1).

Huyện Giồng Trôm 18 ca:

1 ca từ tỉnh khác về, test nhanh dương tính: ấp 1, Tân Hào.

2 ca liên quan công ty FAS: thị trấn Giồng Trôm (1); ấp Tây Kinh, Bình Hòa (1).

2 ca liên quan công ty GENNEX: xã Sơn Phú (1); ấp Phú Trị, Châu Hòa (1).

3 ca test nhanh tầm soát dương tính: ấp Phú Tân, Châu Hòa (1); ấp 2, Lương Hòa (1); ấp 15, Tân Hào (1).

4 ca tiếp xúc F0: ấp 4, Tân Lợi Thạnh (1); ấp Phong Thuận, Phong Nẫm (1); thị trấn Giồng Trôm (2).

6 ca test nhanh dương tính: ấp 3 (3), ấp Long Thạnh (1) thuộc xã Phước Long; ấp Kinh Ngoài, Bình Hòa (1); ấp Tân Lợi, Tân Thanh (1).

Huyện Châu Thành 24 ca:

2 ca liên quan công ty FAS: ấp Hòa An, Giao Long (1); ấp Tân Vinh, Tân Thạch (1).

4 ca tiếp xúc F0: ấp An Hòa, An Hiệp (2); ấp Tân An Thượng, Tân Thạch (1); ấp Phước Thới, An Phước (1).

5 ca liên quan công ty GENNEX: ấp Quới An, Quới Sơn (1); ấp An Thạnh, An Khánh (1); ấp Quới An, Quới Sơn (1); ấp Thạnh Hựu, Tam Phước (1); ấp Phước Hòa, Thành Triệu (1).

5 ca test nhanh tầm soát dương tính: ấp Chợ, Thành Triệu (3); ấp Phú Khương, Phú Túc (2).

8 ca test nhanh dương tính: ấp 4, Quới Sơn (1); ấp Chợ, Thành Triệu (1); ấp Phước Tự, An Khánh (1); ấp Phước Thới, An Phước (1); ấp Phước Thành, Tam Phước (2); ấp An Mỹ, An Khánh (2).

Huyện Bình Đại 38 ca:

27 ca tiếp xúc F0: ấp Tân An (1), ấp Phước Lợi (2) thuộc xã Thạnh Phước; ấp Giồng Bông, Thới Lai (1); ấp 6, Bình Thắng (3); ấp Long Phú, Phú Thuận (1); ấp 1 (1), ấp Bình Huề 2 (1) thuộc xã Đại Hòa Lộc; ấp Lộc Sơn, Lộc Thuận (1); ấp Long Hòa 1, Long Định (1); ấp Giồng Kiến (1), ấp Rạch Gừa (1) thuộc xã Phú Long; ấp Long Phú, Phú Thuận (2); ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại (1); ấp 2 (1), ấp 1 (1), ấp Cả Nhỏ (2) thuộc xã Định Trung; ấp Tân An, Thạnh Phước (3); ấp 6 (1), ấp 3 (2) thuộc xã Bình Thắng.

5 ca liên quan công ty GENNEX: ấp Phú Hòa, Phú Vang (1); ấp Vinh Hội, Vang Quới Tây (3); ấp Long Nhơn, Long Hòa (1).

3 ca liên quan công ty Thuận Phong: ấp Hưng Thạnh, Châu Hưng (1); ấp Hưng Chánh, Châu Hưng (1); ấp Vinh Trung, Vang Quới Đông (1).

3 ca test nhanh dương tính: ấp Bình Hòa, thị trấn Bình Đại (1); ấp Bình Huề 1, Đại Hòa Lộc (1); ấp Thới Lợi 2, Thới Thuận (1).

Huyện Mỏ Cày Bắc 48 ca:

3 ca liên quan công ty Việt Vương 3: ấp Phú Bình, Phú Mỹ (1); ấp Thành Hóa 1, Tân Thành Bình (1); ấp Gia Thạnh, Thạnh Ngãi (1).

8 ca tiếp xúc F0: ấp Hòa Thuận 1, Hòa Lộc (1); xã Hưng Khánh Trung A (1); ấp Khánh Thạnh (1), ấp Tài Đại (1) thuộc xã Khánh Thạnh Tân; ấp Tân Long 2, Tân Thành Bình (1); xã Thanh Ngãi (3).

13 ca liên quan công ty Minh Nhân: ấp Hòa Phước, Hòa Lộc (12); ấp Hòa Thuận 2, Hòa Lộc (1).

23 ca test nhanh dương tính: ấp Thanh Điền, Hưng Khánh Trung A (1); ấp Phước Khánh, Phước Mỹ Trung (1); ấp Thành Hóa 2 (2), ấp Tận Thiện (2) thuộc xã Tân Thành Bình; ấp Đông Thành (1), ấp Đông Trị (1) thuộc xã Thành An; xã Thạnh Ngãi (4); ấp Thanh Sơn 1 (9), ấp Thanh Sơn 3 (2) thuộc xã Thanh Tân.

Ngoài tỉnh 3 ca test nhanh dương tính: Hậu Giang (2); Đồng Tháp (1).

Nguồn ​BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẾN TRE