Đến 11 giờ ngày 28/11/2021, Bến Tre ghi nhận thêm 289 ca mắc Covid-19 mới

Từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 28/11/2021, tỉnh ghi nhận thêm 289 ca mắc Covid-19 mới. Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh là 7.042 ca.

Trong 289 ca dương tính vừa ghi nhận có 245 ca cộng đồng và 44 ca khu cách ly, tại nhà: Ba Tri 26 ca, Bình Đại 26 ca, Châu Thành 60 ca, Chợ Lách 28 ca, Giồng Trôm 56 ca, Mỏ Cày Bắc 35 ca, Mỏ Cày Nam 30 ca, Thạnh Phú 14 ca, thành phố Bến Tre 5 ca, ngoài tỉnh 9 ca, có địa chỉ như sau:

Thành phố Bến Tre 5 ca:

3 ca test nhanh dương tính: ấp Mỹ An A, Mỹ Thạnh An (1); xã Sơn Đông (1); ấp Phú Chiến, Phú Hưng (1).

1 ca liên quan công ty GENNEX: phường An Hội.

1 ca liên quan công ty FAS: khu phố 3, phường Phú Khương.

Huyện Thạnh Phú 14 ca:

10 ca tiếp xúc F0: ấp An Ngãi A (1), ấp An Bình (2) thuộc xã An Thạnh; xã Tân Phong (1); ấp Thạnh Thới B, Thạnh Hải (6).

2 ca có triệu chứng, đi test dương tính: ấp An Điền, An Thuận (1); ấp Quý An, Hòa Lợi (1).

2 ca từ tỉnh khác về, test nhanh dương tính: ấp Thạnh An, Thạnh Phong (1); ấp Thạnh Hòa A, thị trấn Thạnh Phú (1).

Huyện Ba Tri 26 ca:

16 ca tiếp xúc F0: xã An Bình Tây (3); ấp Giồng Cốc, An Đức (3); ấp Giồng Gạch (1), ấp Giồng Chi (1) thuộc xã An Hiệp; ấp An Thuận (4), ấp An Thới (2) thuộc xã An Thủy; ấp Thạnh Lộc, Bảo Thạnh (2).

6 ca đi test dương tính: ấp Giồng Cốc, An Đức (1); ấp An Qúy, An Hòa Tây (1); ấp An Thuận, An Thủy (2); xã Tân Hưng (2).

2 ca liên quan công ty Gấu Bông: ấp Tân Hòa, Tân Thủy (1); khu phố 1, thị trấn Ba Tri (1).

1 ca liên quan công ty GENNEX: xã Mỹ Hòa.

1 ca từ tỉnh khác về, test nhanh dương tính: ấp Phú Thạnh, Phú Lễ.

Huyện Bình Đại 26 ca:

11 ca tiếp xúc F0: ấp 2 (1), ấp 3 (1) thuộc xã Bình Thắng; ấp Long Phú, Long Định (1); ấp Phú Hưng, Phú Thuận (1); ấp Bình Phú, Thạnh Trị (1); ấp Thới Lợi 1, Thới Thuận (6).

8 ca đi test dương tính: ấp 1, Bình Thới (1); ấp Lộc Sơn, Lộc Thuận (2); ấp Ao Vuông, Phú Long (1); ấp 2, Tam Hiệp (1); ấp Bình Thạnh 1, Thạnh Trị (1); ấp Thới Hòa 2 (1), ấp Thới Lợi 1 (1) thuộc xã Thới Thuận.

3 ca liên quan công ty FAS: ấp Hưng Chánh (1), ấp Hưng Nhơn (1) thuộc xã Châu Hưng; ấp Vinh Châu, Vang Quới Tây (1).

2 ca từ tỉnh khác về, test nhanh dương tính: ấp Mắc Miễu, Đại Hòa Lộc (1); ấp Bình Chiến, thị trấn Bình Đại (1).

1 ca liên quan công ty Alliance One: ấp Vinh Thái, Vang Quới Tây.

1 ca liên quan công ty Unisoll: ấp Bình Huề 2, Đại Hòa Lộc.

Huyện Mỏ Cày Nam 30 ca:

18 ca tiếp xúc F0: ấp Phú Đông 2 (1), ấp Phú Đông 1 (2) thuộc xã An Định; ấp An Bình (2), ấp An Lộc Giồng (1) thuộc xã An Thạnh; ấp An Hòa (2), ấp An Phước (2) thuộc xã An Thới; ấp Phú Thạnh 2, Cẩm Sơn (1); ấp An Vĩnh 1, Đa Phước Hội (1); ấp Hội Thành (1), ấp Vĩnh Hòa (2), ấp Phú Quới (2) thuộc xã Tân Hội; khu phố 2, thị trấn Mỏ Cày Nam (1).

9 ca đi test dương tính: ấp Phước Lý, Bình Khánh (1); ấp Hội Thành (2), ấp Vĩnh Hòa (1) thuộc xã Tân Hội; ấp Tân Phong, Thành Thới A (2); khu phố 1 (1), khu phố 3 (1), khu phố 4 (1) thuộc thị trấn Mỏ Cày Nam.

2 ca liên quan công ty GENNEX: ấp Phú Đông 1, An Định (1); ấp Thanh Thủy, Định Thủy (1).

1 ca từ tỉnh khác về, test nhanh dương tính: ấp Phú Trạch 2, Cẩm Sơn.

Huyện Chợ Lách 28 ca:

26 ca có triệu chứng, đi test dương tính: ấp Tân An, Long Thới (3); ấp Hưng Châu, Sơn Định (1); ấp Thanh Yên (1), ấp Thạnh Tịnh (1) thuộc xã Tân Thiềng; thị trấn Chợ Lách (15); ấp Vĩnh Phú (3), ấp Phú Hiệp (1), ấp Vĩnh Bắc (1) thuộc xã Vĩnh Thành.

2 ca tiếp xúc F0: ấp Vĩnh Bắc, Vĩnh Thành.

Huyện Mỏ Cày Bắc 35 ca:

21 ca test nhanh dương tính: ấp Hòa Phước (1), ấp Hưng Long (1) thuộc xã Hòa Lộc; ấp Gia Khánh, Hưng Khánh Trung (2); ấp Giồng Giữa (1), ấp Tân Nhuận (3) thuộc xã Nhuận Phú Tân; ấp Tân Thuận Trong, Tân Phú Tây (2); ấp Thủ Sở (5), ấp Gia Thạnh (2) thuộc xã Thạnh Ngãi; xã Thanh Tân (4).

10 ca tiếp xúc F0: ấp Gia Khánh, Hưng Khánh Trung (3); ấp Giồng Chùa (1), ấp Giồng Giữa (2) thuộc xã Nhuận Phú Tân; ấp Chợ Xếp (1), ấp Thành Hóa 2 (1) thuộc xã Tân Thành Bình; ấp Đông Thành (1), ấp Đông Hòa (1) thuộc xã Thành An.

4 ca liên quan công ty Minh Nhân: ấp Hòa Phước (2), ấp Hưng Long (2) thuộc xã Hòa Lộc.

Huyện Giồng Trôm 56 ca:

39 ca tiếp xúc F0: ấp Kinh Trong, Bình Hòa (1); ấp 2 (2), ấp 3 (8), ấp 5 (1) thuộc xã Bình Thành; ấp 3, Hưng Phong (3); ấp 2, Lương Hòa (1); ấp 5, Lương Phú (1); ấp Đồng Nhơn, Lương Quới (1); ấp Cầu Hòa (1), ấp Phong Thuận (3) thuộc xã Phong Nẫm; xã Phước Long (6); ấp Long Thuận, Sơn Phú (1); ấp 3, Tân Lợi Thạnh (8); ấp An Thuận (1), ấp Tân Lợi (1) thuộc xã Tân Thanh.

11 ca test nhanh dương tính: ấp 1, Hưng Nhượng (1); ấp 3, Long Mỹ (1); ấp 3, Lương Hòa (1); ấp Long Ngoại, Lương Phú (1); ấp Phong Quới, Phong Nẫm (1); ấp 2, Phước Long (1); ấp 14, Tân Hào (3); ấp Tân Hòa, Tân Thanh (1); ấp Hưng Bình A, Thạnh Phú Đông (1).

2 ca từ tỉnh khác về, test nhanh dương tính: ấp Bình Tiên 2, Bình Hòa (1); ấp Căn Cứ, Mỹ Thạnh (1).

1 ca liên quan công ty Betrimex: ấp Linh Lân, Long Mỹ.

1 ca liên quan công ty GENNEX: ấp Chợ, Mỹ Thạnh.

1 ca liên quan công ty thực phẩm Đại Thịnh Phát: ấp Bến Đò, Mỹ Thạnh.

1 ca liên quan công ty FAS: ấp 6, Phước Long.

Huyện Châu Thành 60 ca:

40 ca test nhanh dương tính: xã An Hiệp (2); ấp An Hòa, An Hóa (1); xã An Khánh (11); xã Phú Túc (2); ấp Phú Thạnh (2), ấp Phước Thành (1) thuộc xã Phước Thạnh; ấp Phú Thành Đông, Quới Sơn (3); ấp Hòa Chánh, Sơn Hòa (1); xã Tân Thạch (2); ấp Phước Thạnh (2), ấp Thạnh Hựu (3) thuộc xã Tam Phước; ấp Phước Lễ, Thành Triệu (2); khu phố 4, thị trấn Châu Thành (4); xã Tiên Long (1); xã Tiên Thủy (2); ấp Bình An, Tường Đa (1).

12 ca tiếp xúc F0: ấp An Hòa, An Hóa (1); xã Phú Túc (3); ấp Phước Thành, Phước Thạnh (1); ấp Phước Hậu, Tam Phước (2); khu phố 2, thị trấn Châu Thành (2); ấp Bình An, Tường Đa (3).

4 ca từ tỉnh khác về, test nhanh dương tính: ấp Phú Ninh, Phú Đức (3); ấp 5, Phú Túc (1).

3 ca liên quan công ty GENNEX: ấp An Thạnh, An Khánh (1); xã Hữu Định (1); ấp Phú Xuân, Phú Túc (1).

1 ca liên quan công ty FAS: ấp Phú Mỹ, Phú Túc.

Ngoài tỉnh 9 ca: Cà Mau (1); Hậu Giang (1); Tiền Giang (2); Vĩnh Long (1); Khánh Hòa (2); An Giang (1); Cần Thơ (1).

Nguồn: BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẾN TRE