Bến Tre ghi nhận thêm 229 ca mắc Covid-19 mới.

 

Đến 6 giờ ngày 29/11/2021, Bến Tre ghi nhận thêm 229 ca mắc Covid-19 mới.

Từ 18 giờ ngày 28/11/2021 đến 6 giờ ngày 29/11/2021, tỉnh ghi nhận thêm 229 ca mắc Covid-19 mới. Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh là 7.305 ca.

Từ 18 giờ ngày 28/11/2021 đến 6 giờ ngày 29/11/2021, tỉnh ghi nhận thêm 229 ca mắc Covid-19 mới. Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh là 7.305 ca.

Hiện tỉnh ghi nhận 64 ca tử vong và 3.381 ca ra viện.

Trong 229 ca dương tính vừa ghi nhận có 217 ca cộng đồng và 12 ca khu cách ly: Ba Tri 21 ca, Bình Đại 22 ca, Châu Thành 41 ca, Chợ Lách 14 ca, Giồng Trôm 38 ca, Mỏ Cày Bắc 17 ca, Mỏ Cày Nam 34 ca, Thạnh Phú 8 ca, thành phố Bến Tre 31 ca, ngoài tỉnh 3 ca, có địa chỉ như sau:

Thạnh Phú 8 ca:

5 ca có triệu chứng, đi test dương tính: ấp An Hội B, An Thuận (1); xã Giao Thạnh (1); ấp Quý Đức, Quới Điền (1); khu phố 1 (1), khu phố 3 (1) thuộc thị trấn Thạnh Phú.

2 ca tiếp xúc F0: ấp Thạnh Thới B, Thạnh Hải (1); ấp Thạnh Hòa A, thị trấn Thạnh Phú (1).

1 ca liên quan công ty FAS: ấp Quí Đức B, Quới Điền.

Chợ Lách 14 ca có triệu chứng báo Trạm Y tế test nhanh dương tính: ấp An Qui (1), ấp Tân An (6) thuộc xã Long Thới; ấp Tân Thới, Sơn Định (1); ấp Thanh Tịnh, Tân Thiềng (3); khu phố 1, thị trấn Chợ Lách (1); ấp Lộc Hiệp, Vĩnh Bình (2).

Mỏ Cày Bắc 17 ca:

7 ca test nhanh dương tính: xã Hoà Lộc (2); ấp Tân Đức A (1), ấp Tân Thạnh (1) thuộc xã Tân Bình; xã Thanh Tân (3).

5 ca liên quan công ty Minh Nhân, test nhanh dương tính: ấp Hoà Phước, Hoà Lộc.

2 ca liên quan Vựa bưởi Hương Miền Tây test nhanh dương tính: xã Thanh Tân.

1 ca tiếp xúc F0: ấp Hoà Thới, Hoà Lộc.

1 ca liên quan công ty FAS: ấp Tân An, Tân Bình.

1 ca liên quan công ty Đại Vượng Phú: ấp Tân Hoà Trong, Tân Phú Tây.

Ba Tri 21 ca:

1 ca liên quan công ty JSB: ấp An Thuận, An Bình Tây.

3 ca liên quan công ty Tỷ Thành: ấp Giồng Ké, An Đức.

3 ca từ tỉnh khác về, test nhanh dương tính: ấp Thạnh Phú, Bảo Thạnh (2); ấp Nhơn Phú, Mỹ Nhơn (1).

4 ca tiếp xúc F0: ấp An Lợi, An Thủy (1); ấp Thạnh Lộc, Bảo Thạnh (1); ấp Hòa Bình, Mỹ Hòa (1); ấp Phú Lợi, Phú Lễ (1).

10 ca test nhanh dương tính: ấp Giồng Cốc, An Đức (1); ấp Giồng Ao, An Hiệp (1); ấp An Thới, An Thủy (2); ấp Thạnh Ninh, Bảo Thuận (1); ấp Xóm Mới, Mỹ Hòa (1); xã Tân Hưng (1); xã Tân Xuân (2); khu phố 2, thị trấn Ba Tri (1).

Bình Đại 22 ca:

1 ca liên quan công ty FAS: ấp Hưng Chánh, Châu Hưng.

2 ca liên quan công ty Thuận Phong: ấp Vinh Thái, Vang Quới Tây.

9 ca test nhanh dương tính: ấp Mắc Miễu, Đại Hòa Lộc (1); ấp 5, Thạnh Phước (6); ấp Thới Hòa 2, Thới Thuận (1); ấp Thừa Lợi, Thừa Đức (1).

10 ca tiếp xúc F0: ấp 2 (1), ấp Bình Thạnh 1 (1) thuộc xã Thạnh Trị; ấp Thới Hòa 1, Thới Thuận (5); ấp Thừa Lợi (1), ấp Thừa Trung (2) thuộc xã Thừa Đức.

Thành phố Bến Tre 31 ca:

25 ca test nhanh dương tính: khu phố 3, phường An Hội (1); ấp Bình Công (1), ấp Bình Thành (1) thuộc xã Bình Phú; ấp An Thuận A, Mỹ Thạnh An (1); ấp Phú Hào (1), ấp Phú Tự (2) thuộc xã Phú Hưng; khu phố 2 (2), khu phố 1 (3) thuộc phường Phú Khương; ấp 2, Phú Nhuận (1); phường Phú Tân (2); khu phố 2, Phường 4 (3); khu phố 1, Phường 5 (1); khu phố Bình Khởi, Phường 6 (1); Phường 7 (4); Phường 8 (1).

6 ca tiếp xúc F0: ấp Nhơn An, Nhơn Thạnh (1); ấp Phú Hào, Phú Hưng (1); khu phố 2, Phường 4 (2); khu phố Bình Nghĩa, Phường 6 (2).

Mỏ Cày Nam 34 ca:

22 ca tiếp xúc F0: ấp An Thạnh, Bình Khánh (1); ấp Hòa Phú 1 (1), ấp Thanh Thủy (3) thuộc xã Định Thủy; ấp Tân Phú 2, Phước Hiệp (5); ấp Thành Long (1), ấp Thới Khương (2) thuộc xã Thành Thới A; khu phố 3 (5), khu phố 4 (4) thuộc  thị trấn Mỏ Cày Nam.

10 ca test nhanh dương tính: ấp An Hòa, An Thạnh (1); ấp Hội An, Đa Phước Hội (1); xã Tân Hội (2); ấp Tân Lễ 2, Tân Trung (1); ấp Tân Điền, Thành Thới B (2); khu phố 3 (1), khu phố 4 (1), khu phố 6 (1) thuộc  thị trấn Mỏ Cày Nam.

1 ca liên quan công ty FAS: ấp An Hòa, An Thới.

1 ca từ tỉnh khác về, test nhanh dương tính: ấp Phú Sơn, Ngãi Đăng.

Giồng Trôm 38 ca:

29 ca tiếp xúc F0: ấp 4, Bình Hòa (1); ấp 2 (1), ấp 5 (4) thuộc xã Bình Thành; ấp Bình Đông B, Châu Bình (2); ấp 2, Hưng Nhượng (1); ấp 1, Hưng Phong (1); ấp Linh Phụng, Long Mỹ (1); ấp 1, Lương Hòa (2); ấp Lương Thuận, Lương Quới (1); ấp Chợ, Mỹ Thạnh (1); ấp 8, Phước Long (1); ấp 4 (2), ấp 6 (4) thuộc xã Sơn Phú; ấp 14, Tân Hào (4); ấp 8 (1), ấp 9 (1) thuộc xã Tân Lợi Thạnh; ấp 1, Thuận Điền (1).

5 ca liên quan công ty FAS: ấp 4, Bình Hòa (2); ấp Giồng Sậy, Phong Nẫm (1); ấp Bình Thuận, Tân Thanh (1); ấp 3, Thuận Điền (1).

1 ca liên quan công ty Hải Sơn: ấp 3, Sơn Phú.

1 ca liên quan công ty Thuận Phong: ấp Tân Phước, Tân Thanh.

1 ca liên quan công ty may Việt Thành: ấp 6, Thuận Điền.

1 ca từ tỉnh khác về, test nhanh dương tính: ấp An Thuận, Tân Thanh.

Châu Thành 41 ca:

1 ca liên quan công ty Gò Đàng: ấp An Phú Thạnh, An Khánh.

1 ca liên quan công ty Alliance One: ấp Hòa Long, Giao Long.

2 ca liên quan công ty Unisoll: xã An Phước (1); xã Quới Sơn (1).

2 ca liên quan công ty cổ phần Chăn Nuôi CP Việt Nam – chi nhánh Đông Lạnh Bến Tre: ấp Thuận Điền, An Hiệp (1); xã Quới Sơn (1).

2 ca liên quan công ty Hùng Vương: ấp An Mỹ, An Khánh (1); ấp Phước Thạnh 2, Thành Triệu (1).

3 ca liên quan công ty may Việt Thành: xã An Phước (1); xã Phú An Hoà (1); ấp 8, Tân Thạch (1).

4 ca test nhanh dương tính: ấp Thuận Điền, An Hiệp (1); xã An Phước (1); xã Quới Sơn (1); ấp Bình An, Tường Đa (1).

7 ca liên quan công ty Thuận Phong: ấp An Thạnh (1), ấp Phước Thạnh (1) thuộc xã An Khánh; xã An Phước (1); xã Giao Long (3); ấp 2, Tân Thạch (1).

8 ca tiếp xúc F0: ấp An Hòa Thạnh, An Hóa (1); ấp Phước Tự (1), ấp Phước Xuân (2) thuộc xã An Khánh; khu phố 4, thị trấn Châu Thành (2); ấp Tiên Phú 2, Tiên Long (2).

11 ca liên quan công ty FAS: xã An Phước (7); xã Phú An Hoà (1); ấp 4, Phước Thạnh (1); xã Quới Sơn (2).

Ngoài tỉnh 3 ca: Bình Phước (1), Tiền Giang (1) liên quan công ty Thuận Phong; Long An (1) là tài xế ngoài tỉnh, có triệu chứng test nhanh dương tính.

Nguồn: BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẾN TRE