Chi tiết 330 ca mắc Covid-19 mới Bến Tre vào trưa nay 30/11/2021

Đến 11 giờ ngày 30/11/2021, Bến Tre ghi nhận thêm 330 ca mắc Covid-19 mới.

Từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 30/11/2021, tỉnh ghi nhận thêm 330 ca mắc Covid-19 mới. Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh là 7.789 ca.

Hiện tỉnh ghi nhận 65 ca tử vong và 3.604 ca ra viện.

Trong 330 ca dương tính vừa ghi nhận có 310 ca cộng đồng và 20 ca khu cách ly: Ba Tri 33 ca, Bình Đại 42 ca, Châu Thành 30 ca, Chợ Lách 22 ca, Giồng Trôm 82 ca, Mỏ Cày Nam 49 ca, Mỏ Cày Bắc 26 ca, Thạnh Phú 25 ca, thành phố Bến Tre 11 ca, ngoài tỉnh 10 ca, có địa chỉ như sau:

Ba Tri 33 ca:

20 ca liên quan công ty FAS: xã An Bình Tây (4); xã An Ngãi Tây (1); xã An Ngãi Trung (3); ấp An Thái, An Phú Trung (1); xã An Thủy (1); xã Mỹ Hòa (2); xã Mỹ Nhơn (2); xã Tân Hưng (2); xã Tân Thủy (2); xã Tân Xuân (1); thị trấn Ba Tri (1).

7 ca tiếp xúc F0: ấp An Quới, An Bình Tây (1); ấp An Lợi, An Ngãi Trung (2); ấp Thạnh Nghĩa (1), ấp Thạnh Quý (1) thuộc xã Bảo Thạnh; ấp Cầu Vĩ, Mỹ Chánh (1); ấp Tân Thanh 2, Tân Xuân (1).

5 ca có triệu chứng, đi test dương tính: ấp Giồng Cục, An Đức (2); ấp An Bình 1, An Hòa Tây (1); ấp An Lợi, An Ngãi Trung (1); ấp An Thạnh, An Thủy (1).

1 ca liên quan công ty PungKook, khu công nghiệp Giao Long, xét nghiệm kết quả dương tính: ấp Mỹ Hòa, Mỹ Thạnh.

Bình Đại 42 ca:

10 ca có triệu chứng, đi test dương tính: xã Bình Thắng (1); ấp Hưng Thạnh, Châu Hưng (1); ấp Lộc Sơn, Lộc Thuận (1); thị trấn Bình Đại (2); ấp Thới Hòa 2 (1), ấp Thới Lợi 1 (1) thuộc xã Thới Thuận; ấp Thừa Long, Thừa Đức (2); ấp Vinh Trung, Vang Quới Đông (1).

13 ca tiếp xúc F0: ấp 3, Bình Thới (2); ấp 1 (1), ấp Bình Huề 2 (1) thuộc xã Đại Hòa Lộc; ấp 4, Tam Hiệp (1); xã Thới Thuận (6); ấp Thừa Long, Thừa Đức (2).

19 ca liên quan công ty FAS: xã Châu Hưng (2); xã Đại Hòa Lộc (2); xã Lộc Thuận (1); xã Long Định (2); xã Phú Thuận (1); xã Thạnh Phước (2); xã Thạnh Trị (2); thị trấn Bình Đại (1); xã Vang Quới Tây (6).

Châu Thành 30 ca liên quan công ty FAS: An Hiệp (1); An Hóa (2); An Khánh (1); An Phước (2); Giao Hòa (1); Giao Long (2); Hữu Định (3); Phú Đức (1); Phú Túc (3); Phước Thạnh (1); Quới Sơn (6); Tân Phú (1); Tân Thạch (1); thị trấn Châu Thành (3); Tiên Thủy (2).

Chợ Lách 22 ca:

4 ca liên quan công ty FAS: xã Long Thới (1); xã Tân Thiềng (1); xã Vĩnh Thành (2).

18 ca có triệu chứng, đi test dương tính: ấp Tân An (4), ấp Hòa An (1) thuộc xã Long Thới; ấp Thanh Tịnh, Tân Thiềng (1); ấp Bình An B (3), ấp Sơn Qui (1), khu phố 1 (1), khu phố 2 (1), khu phố 4 (1) thuộc thị trấn Chợ Lách; ấp Phú Bình (1), ấp Phú Hiệp (1) thuộc xã Vĩnh Bình; ấp Hòa Khánh (1), ấp Vĩnh Phú (2) thuộc xã Vĩnh Thành.

Giồng Trôm 82 ca:

39 ca liên quan công ty FAS: xã Bình Hòa (3); xã Bình Thành (1); xã Châu Bình (1); xã Châu Hòa (4); xã Hưng Lễ (2); xã Hưng Nhượng (1); xã Hưng Phong (1); xã Long Mỹ (1); xã Lương Hòa (1); xã Lương Phú (3); xã Phong Nẫm (2); xã Phước Long (1); xã Sơn Phú (1); xã Tân Hào (3); xã Tân Lợi Thạnh (1); xã Tân Thanh (5); xã Thạnh Phú Đông (3); thị trấn Giồng Trôm (4); xã Thuận Điền (1).

26 ca tiếp xúc F0: ấp 4, Bình Hòa (1); ấp 3, Bình Thành (3); xã Hưng Phong (2); ấp 1, Lương Hòa (1); ấp Căn Cứ, Mỹ Thạnh (1); ấp Cầu Hòa (1), ấp Kinh Cũ (5) thuộc xã Phong Nẫm; ấp 2 (1), ấp Phước Mỹ (1) thuộc xã Phước Long; ấp 6, Sơn Phú (2); ấp 3 (1), ấp 9 (4) thuộc xã Tân Lợi Thạnh; ấp Tân Phước, Tân Thanh (3).

8 ca có triệu chứng, đi test dương tính: ấp Thới Trị, Châu Hòa (1); ấp 4, Hưng Nhượng (1); ấp 1, Lương Hòa (1); ấp Phong Hòa, Phong Nẫm (1); ấp 5, Sơn Phú (1); ấp 2B, Thạnh Phú Đông (3).

3 ca từ tỉnh khác về, test nhanh dương tính: ấp 5, Bình Thành (2); ấp Bình Xuân, Châu Bình (1).

1 ca liên quan công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre: ấp 3, Bình Thành.

1 ca liên quan công ty Gấu Bông: xã Châu Bình.

1 ca tầm soát nhân viên y tế: ấp 8, Hưng Lễ.

1 ca test nhanh tầm soát dương tính tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Giồng Trôm: ấp Qui Nghĩa, Lương Quới.

1 ca liên quan công ty Thuận Phong: ấp 3, Thạnh Phú Đông.

1 ca liên quan công ty Việt Thành: ấp 2A, Thạnh Phú Đông.

Mỏ Cày Nam 49 ca:

21 ca liên quan công ty FAS: xã An Thới (2); xã Bình Khánh (5); xã Bình Khánh Đông (1); xã Bình Khánh Tây (1); xã Cẩm Sơn (2); xã Đa Phước Hội (3); xã Hương Mỹ (1); xã Phước Hiệp (1); xã Tân Hội (2); xã Tân Trung (1); xã Thành Thới A (1); xã Thành Thới B (1).

13 ca tiếp xúc F0: ấp An Hòa, An Thạnh (1); xã Bình Khánh (1); xã Cẩm Sơn (7); ấp Thanh Thủy, Định Thủy (1); xã Tân Hội (3).

11 ca có triệu chứng, đi test dương tính: ấp Phú Tây, An Định (1); ấp An Lộc, An Thới (1); ấp Phước Tân, Bình Khánh (1); xã Phước Hiệp (1); xã Tân Hội (2); ấp Tân Phong, Thành Thới A (1); thị trấn Mỏ Cày Nam (4).

2 ca từ tỉnh khác về, test nhanh dương tính: ấp Phước Điền, Bình Khánh (1); ấp Định Nghĩa, Định Thủy (1).

1 ca liên quan công ty Khải Doanh: ấp Thới Hòa, Thành Thới A.

1 ca liên quan công ty Việt Thành: ấp An Thiện, Thành Thới B.

Mỏ Cày Bắc 26 ca:

16 ca test nhanh dương tính: ấp Hưng Long, Hòa Lộc (3); ấp Phước Khánh (1), ấp Phước Trung (1) thuộc xã Phước Mỹ Trung; ấp Tân Thuận, Tân Bình (1); ấp Tân Thuận Trong, Tân Phú Tây (1); xã Tân Thành Bình (3); ấp Đông An, Thành An (2); ấp Thủ Sở, Thạnh Ngãi (1); ấp Thanh Sơn 3, Thanh Tân (3).

9 ca liên quan công ty FAS: xã Nhuận Phú Tân (1); xã Tân Phú Tây (5); xã Tân Thành Bình (1); xã Thạnh Ngãi (1); xã Thanh Tân (1).

1 ca liên quan công ty Huỳnh Phúc: ấp Tân Lợi, Khánh Thạnh Tân.

Thạnh Phú 25 ca:

13 ca liên quan công ty FAS: xã An Điền (3); xã An Nhơn (1); xã Bình Thạnh (1); xã Đại Điền (2); xã Giao Thạnh (1); xã Hòa Lợi (1); xã Mỹ An (1); xã Thạnh Phong (1); xã Thới Thạnh (2).

6 ca có triệu chứng, đi test dương tính: ấp Giao Hòa B, Giao Thạnh (1); ấp Thạnh Hưng A, Mỹ Hưng (1); ấp Bình Khánh, Phú Khánh (1); xã Thạnh Hải (2); ấp Thạnh Hòa A, thị trấn Thạnh Phú (1).

4 ca là người về từ vùng dịch, đến trạm test sàng lọc, kết quả dương tính: ấp Thạnh Hòa B, thị trấn Thạnh Phú.

2 ca tiếp xúc F0: ấp Thạnh An, Thạnh Hải (1); ấp Đại Thôn, Thạnh Phong (1).

Thành phố Bến Tre 11 ca:

9 ca liên quan công ty FAS: phường An Hội (1); xã Mỹ Thạnh An (1); phường Phú Hưng (1); phường Phú Khương (3); xã Sơn Đông (3).

2 ca test nhanh tầm soát cộng đồng, kết quả dương tính: khu phố 2, phường Phú Tân.

Ngoài tỉnh 10 ca:

9 ca test nhanh tầm soát tại công ty FAS: Bình Dương (1); Bình Thuận (1); Long An (2); Tiền Giang (1); TP. HCM (1); Trà Vinh (1); Vĩnh Long (2).

1 ca có triệu chứng báo trạm y tế test nhanh dương tính: Đồng Tháp.

Nguồn: BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẾN TRE