Sáng ngày 1-12-2021, Bến Tre có 326 ca mắc Covid-19

BDK.VN – Từ 18 giờ ngày 30-11 đến 6 giờ ngày 1-12-2021, tỉnh có 326 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 8.173 ca. Trong đó có 3.737 ca ra viện và 67 ca tử vong.

Các ca mắc mới gồm:

Ba Tri 69 ca tại Bảo Thuận (10), An Thủy (10), Thị trấn (10), Tân Xuân (8), Vĩnh An (7), An Đức (5), An Hòa Tây (3), An Ngãi Trung (3), Bảo Thạnh (3), An Bình Tây (2), Mỹ Nhơn (2), Mỹ Thạnh (2), An Hiệp (1), Tân Hưng (1), Mỹ Chánh (1), Tân Mỹ (1).

Trong đó, 1 ca Tân Mỹ ngày 29-11-2021 test dương tính tại Trung tâm y tế Châu Thành liên quan Công ty Taekwang; 1 ca Tân Xuân làm Công ty Unisoll Line; 1 ca Tân Xuân test nhanh dương tính tại trạm y tế Tân Xuân có liên quan Công ty FAS; 1 ca Bảo Thuận có triệu chứng test dương tại Bệnh viện Ba Tri liên quan Công ty FAS; 1 ca An Ngãi Trung tiếp xúc F0; ca Thị trấn có liên quan Công ty Gấu bông; 2 ca An Bình Tây, 1 ca Tân Xuân, Vĩnh An test dương tại Công ty JSB; 2 ca Mỹ Thạnh, 3 ca Tân Xuân, 2 ca Thị trấn, An Ngãi Trung, Mỹ Chánh test nhanh dương tính; các ca còn lại tiếp xúc F0 và tầm soát khu vực nguy cơ cao.

Giồng Trôm 49 ca tại Bình Hòa (10), Lương Phú (6), Long Mỹ (5), Lương Hòa (4), Bình Thành (3), Châu Bình (3), Hưng Lễ (3), Phước Long (3), Thị trấn (3), Mỹ Thạnh (2), Châu Hòa (1), Hưng Nhượng (1), Hưng Phong (1), Tân Lợi Thạnh (1), Tân Thanh (1), Thạnh Phú Đông (1), Thuận Điền (1). Trong đó, 1 ca Mỹ Thạnh  tiếp xúc F0; ca Châu Hòa test nhanh dương tính; 1 ca Thị trấn F1 Công ty Betrimex; 1 ca Bình Hòa test nhanh dương tính phòng khám An Phước Công ty Aliance one; 1 ca Thuận Điền ngày 29-11-2021 test nhanh dương tính Công ty Nidec; 1 ca Lương Phú, Châu Bình làm Công ty Unisoll Line test nhanh dương tính tại công ty; 1 ca Lương Hòa test nhanh dương tính, công nhân Công ty bao bì  KCN Giao Long; ca Hưng Nhượng, Long Mỹ, Lương Phú, Hưng Lễ, Châu Bình, Phước Long, Bình Thành, ca Bình Hòa, 1 ca Mỹ Thạnh, 1 ca Lương Hòa test nhanh dương tính liên quan Công ty FAS; 1 ca Châu Bình, Lương Phú test nhanh dương tính. Công nhân công ty Ji ViNa’ ca Tân Thanh về từ vùng có dịch; ca Tân Lợi Thạnh là nhân viên bảo vệ Ngân hàng Sài Gòn SCB test nhanh dương tính; 1 ca Lương Hòa est nhanh dương tính. F1 Công ty may Việt Hồng; 1 ca Thị trấn ầm soát nhân viên y tế khu cách ly; 1 ca Long Mỹ về từ Đồng Nai; các ca còn lại do tiếp xúc F0, test nhanh dương tính.

Châu Thành 80 ca tại Tam Phước (12), Giao Long (9), Quới Sơn (8), Phú Túc (6), Phước Thạnh (6), Thành Triệu (5), An Khánh (4), An Phước (4), Tân Thạch (4), Phú Đức (3), Tiên Long (3), Tiên Thủy (3), Thị trấn (3), An Hiệp (2), An Hóa (2), Hữu Định (2), Phú An Hòa (2), Quới Thành (1), Sơn Hòa (1. Trong đó 2 Thạnh Phước, ca Quới Sơn, Giao Long, An Hiệp, Phú Túc, Phú An Hòa test nhanh dương tính liên quan Công ty Alliance one; 2 ca Thạnh Phước, An Hóa, 2 ca An Khánh, Phú An Hòa, Quới Sơn,  liên quan Công ty Việt Thành; 1 ca Tiên Thủy liên quan Công ty Hùng Vương; 1 ca Tiên Thủy liên quan Công ty cây dừa; 1 ca Phú Túc test nhanh tính tại trạm y tế Phú Túc liên quan Công ty Taekwang; 3 ca Tam Phước, 5ca Thành Triệu có tiếp xúc F0;  ca Giao Long, 3 ca Quới Sơn, Tân Thạch, Tiên Long, Phú Túc, Quới Thành, Thị trấn, Hữu Định test nhanh dương tính; các ca còn lại liên quan Công ty FAS.

Thạnh Phú 32 ca tại Thị trấn (13), Bình Thạnh (5), Phú Khánh (3), An Điền (2), An Qui (2), Thạnh Phong (2), An Nhơn (1), Giao Thạnh (1), Hòa Lợi (1), Mỹ Hưng (1), Thạnh Hải (1). Trong đó, ca An Điền tự tets dương tính; ca Hòa Lợi, Giao Thạnh test nhanh dương tính tại cơ sở y tế; ca Phú Khánh test nhanh dương, F1 Công ty FAS về địa phương; 3 ca Bình Thạnh test tầm soát nhân viên DNTN Tôn Hoa Sen dương tính; 2 ca Thạnh Phong, 1 ca Thị trấn về từ vùng có dịch; các ca còn lại tiếp xúc F0 test nhanh dương tính và test nhanh dịch vụ dương tính.

Mỏ Cày Bắc 31 ca tại Hòa Lộc (13), Phước Mỹ Trung (5), Hưng Khánh Trung A (4), Khánh Thạnh Tân (4), Tân Bình (3), Tân Phú Tây (1), Thành An (1). Trong đó, ca Tân Phú Tây liên quan Công ty FAS; 3 ca Khánh Thạnh Tân có tiếp xúc F0 Công ty Khải Doanh; các ca Hòa Lộc tiếp xúc Công ty Minh Nhân; các ca Phước Mỹ Trung test nhanh dương tính; các ca còn lại tiếp xúc F0.

TP. Bến Tre 34 ca tại An Hội (8), Phường 4 (6), Phú Hưng (5), Phú Tân (3), Phú Khương (2), Phú Nhuận (2), Phường 8 (2), Phường 5 (2), Mỹ Thạnh An (1), Phường 6 (1), Sơn Đông (1), 1 ca chưa rõ địa chỉ. Trong đó, các ca An Hội tiếp xúc ca test nhanh dương; các ca Phú Hưng tiếp xúc F0; ca Phường 4 test nhanh dương tính; ca Mỹ Thạnh An, Phú Nhuận, Phường 5, Phú Tân tiếp xúc F0; 1 ca Phường 4 nhân viên Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; 2 ca Phú Khương, Phường 5 và 1 ca chưa rõ địa chỉ liên quan Công ty FAS; 1 ca Phú Hưng test nhanh dương tính ngày 28-11-2021; ca An Hội test nhanh dương tính (Công ty du lịch sự kiện Rồng Việt); 1 ca Phường 8 ngày 27-11-2021 khô rát họng, sốt, test nhanh dương tính liên quan Công ty Nidec.

Chợ Lách 11 ca tại Thị trấn (7), Phú Phụng (2), Sơn Định (1), An Thới (1) đều có triệu chứng báo trạm y tế test nhanh dương tính.

Bình Đại 10 ca tại Long Định (2), Tam Hiệp (2), Long Hòa (1), Bình Thắng (1), Thạnh Phước (1), Thừa Đức (1), Vang Quới Đông (1), Vang Quới Tây (1). Trong đó, ca Thạnh Phước, Vang Quới Tây làm Công ty Alliance one; 1 ca Long Định Công ty Nidec; 1 ca Thừa Đức test nhanh làm Công ty Thuận Phong; 1 ca Long Hòa làm Công ty Unisoll Maintenance; 1 ca Tam Hiệp làm Công ty Việt Thành; các ca còn lại liên quan Công ty FAS.

Mỏ Cày Nam 2 ca tại An Định và Tân Trung, đều là công nhân Công ty FAS, test nhanh dương tính tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.

Ngoài tỉnh 8 ca tại Tiền Giang (4), Đồng Tháp (1), Nghệ An (1), Phú Yên (1), Gia Lai (1). Trong đó, 4 ca Tiền Giang có 1 ca làm Công ty Unisoll Maintenance F5, test nhanh dương tính tại công ty; 1 ca có triệu chứng, đến Phòng khám y khoa Sài Gòn Tiên Thủy test nhanh dương tính (bảo vệ Điện lực Châu Thành); 1 ca tự test tại nhà dương tính, đến Trung tâm Y tế Châu Thành test nhanh dương tính (Công ty Aliance One); 1 ca test nhanh dương tính tại Phòng khám An Phước (Công ty Việt Thành); ca Đồng Tháp ngày 27-11-2021 khô rát họng, sốt test nhanh dương tính (Công ty Nidec); các ca còn lại là người ngoài tỉnh về, test nhanh dương tính.

Trong số ca mắc mới, có 315 ca ghi nhận trong tỉnh (297 ca cộng đồng, 18 ca khu cách ly, tại nhà), 11 ca ngoài tỉnh cộng đồng.

Các ca cộng đồng trong tỉnh gồm:

Liên quan các công ty: Điện lực CT 1 ca, Công ty Cây Dừa  1ca, Thuận Phong 1 ca, Nidex 4 ca, Công ty TaeKwang 2 ca, Việt Thành 11 ca, FAS 41 ca, Công ty Gấu Bông 1 ca, Công ty JSB 4 ca, Việt Hồng 2 ca, Tỷ Thành 2 ca, Công ty Du lịch Rồng Vàng 2 ca,Aliance One 9 ca, Betrimex 1 ca, Công ty Hùng Vương 1 ca, Gò Đàng 01 ca, Unisoll 7 ca, Công ty bao Bì 1 ca, Công ty thực phẩm AVC 1 ca, Công ty JI VINA 3 ca, Khải Doanh 3 ca, Minh Nhân 13 ca, Ngân hàng SCB Bến Tre 1 ca, Tôn hoa sen Thạnh Phú 3 ca, Trung Việt Thái 1 ca.

Các huyện: Ba Tri 55 ca, Châu Thành 39 ca, Giồng trôm 14 ca, Thạnh Phú 14 ca, TP. Bến Tre 26 ca, Chợ Lách 10 ca, Mỏ Cày Bắc 14 ca.

NGUỒN: BÁO ĐỒNG KHỞI – https://baodongkhoi.vn/sang-ngay-1-12-2021-tinh-co-326-ca-mac-covid-19-01122021-a94093.html