Đến 11 giờ ngày 02/12/2021, Bến Tre ghi nhận thêm 151 ca mắc Covid-19 mới

Đến 11 giờ ngày 02/12/2021, Bến Tre ghi nhận thêm 151 ca mắc Covid-19 mới

Từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 02/12/2021, tỉnh ghi nhận thêm 151 ca mắc Covid-19 mới. Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh là 8.697 ca.

Hiện tỉnh ghi nhận 69 ca tử vong và 3.996 ca ra viện.

Trong 151 ca dương tính vừa ghi nhận có 147 ca cộng đồng và 04 ca cách ly: Bình Đại 6 ca, Châu Thành 24 ca, Chợ Lách 16 ca, Giồng Trôm 42 ca, Mỏ Cày Bắc 2 ca, Mỏ Cày Nam 42 ca, Thạnh Phú 11 ca, thành phố Bến Tre 3 ca, ngoài tỉnh 5 ca, có địa chỉ như sau:

Mỏ Cày Nam 42 ca:

38 ca test nhanh dương tính, tiếp xúc F0: ấp An Phong (1), ấp Bình Thới (11) thuộc xã An Thạnh; ấp An Lợi (1), ấp An Lộc (1), ấp An Phước (1) thuộc xã An Thới; ấp Thạnh Phó (1), ấp Thanh Sơn (1) thuộc xã Cẩm Sơn; ấp Hội An, Đa Phước Hội (2); ấp Định Nhơn, Định Thủy (3); ấp Bình Tây, Hương Mỹ (1); ấp Bình Sơn (1), ấp Minh Nghĩa (2) thuộc xã Ngãi Đăng; ấp 2 (1), ấp Tân Phú 2 (1) thuộc xã Phước Hiệp; ấp Hội Thành (1), ấp Phú Quới (1), ấp Tân Lộc (1) thuộc xã Tân Hội; ấp Tân Lễ 2, Tân Trung (3); ấp Thới Đức, Thành Thới A (1); thị trấn Mỏ Cày Nam (3).

2 ca liên quan công ty FAS: ấp Phú Lợi Hạ, An Định (1); ấp Thanh Thủy, Định Thủy (1).

1 ca liên quan công ty Khải Doanh: ấp Phú Đông 1, An Định.

1 ca từ tỉnh khác về, test nhanh dương tính: ấp Hội Thành, Tân Hội.

Giồng Trôm 42 ca:

33 ca test nhanh dương tính, tiếp xúc F0: ấp 3 (3), ấp 5 (2) thuộc xã Bình Thành; ấp 1, Hưng Phong (2); ấp Chợ, Mỹ Thạnh (3); ấp Kinh Cũ (3), ấp Phong Hòa (3) thuộc xã Phong Nẫm; ấp 4 (1), ấp 7 (1) thuộc xã Phước Long; ấp 5 (4), ấp 6 (4) thuộc xã Sơn Phú; ấp 3, Tân Lợi Thạnh (2); ấp 1B (1), ấp 2A (2), ấp 2B (1) thuộc xã Thạnh Phú Đông; khu phố 2, thị trấn Giồng Trôm (1).

3 ca liên quan công ty FAS: ấp Kinh Trong, Bình Hòa (1); ấp Bình Đông B, Châu Bình (1); ấp 8, Sơn Phú (1).

1 ca từ tỉnh khác về, test nhanh dương tính: ấp Bình Lợi, Châu Bình.

1 ca liên quan công ty may Việt Hồng: ấp 1, Hưng Phong.

1 ca liên quan công ty Trung Việt Thái: ấp 4, Hưng Phong.

1 ca liên quan công ty Thế Giới Việt: ấp 2, Sơn Phú.

1 ca liên quan công ty Cổ phần Gò Đàng – Khu công nghiệp Mỹ Tho: ấp Bình Thuận, Tân Thanh.

1 ca liên quan công ty vận tải Hải Sơn: ấp 3, Thuận Điền.

Châu Thành 24 ca:

22 ca test nhanh dương tính, tiếp xúc F0: ấp 7, An Khánh (1); ấp Phước Hậu, An Phước (1); ấp 2, Phú Túc (1); ấp Tân Đông, Tân Phú (4); ấp Tân An Thượng, Tân Thạch (1); ấp Tiên Hưng (3), ấp Tiên Lợi (2), ấp Tiên Phú 2 (1) thuộc xã Tiên Long; ấp Tiên Đông Thượng (1), ấp Tiên Đông Vàm (1) thuộc xã Tiên Thủy; ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành (5); ấp Thanh Bình, Tường Đa (1).

1 ca là công nhân công ty Nhựa Mê Kông Tiền Giang, có triệu chứng, đến Trung tâm y tế Châu Thành test nhanh dương tính: ấp 6, Tân Thạch.

1 ca liên quan công ty FAS: ấp Bình An, Tường Đa.

Chợ Lách 16 ca có triệu chứng, báo Trạm Y tế test nhanh dương tính: ấp Thới Long, Long Thới (1); ấp Chợ (2), ấp Phụng Đức A (1) thuộc xã Phú Phụng; khu phố 1 (2), khu phố 2 (2), khu phố 4 (4) thuộc thị trấn Chợ Lách; ấp Phú Hiệp, Vĩnh Bình (1); ấp Bình Tây (1), ấp Vĩnh Hiệp (1), ấp Vĩnh Hưng 1 (1) thuộc xã Vĩnh Thành.

Thạnh Phú 11 ca:

9 ca test nhanh dương tính, tiếp xúc F0: ấp Giang Hà, An Điền (1); ấp An Hòa, An Nhơn (2); ấp An Hội B (1), ấp An Ninh A (1) thuộc xã An Thuận; ấp Giao Hòa B, Giao Thạnh (1); ấp An Hòa, Mỹ An (1); xã Thạnh Hải (1); khu phố 1, thị trấn Thạnh Phú (1).

2 ca từ tỉnh khác về, test nhanh dương tính: ấp An Bình, An Qui (1); ấp Xương Thới 1, Thới Thạnh (1).

Bình Đại 6 ca:

3 ca liên quan công ty FAS: ấp Hưng Thạnh (1), ấp Tân Hưng (1) thuộc xã Châu Hưng; ấp Long Hưng, Long Hòa (1).

3 ca liên quan công ty Cánh Đồng Xanh: ấp Long An, Long Hòa.

Thành phố Bến Tre 3 ca test nhanh dương tính: ấp Mỹ Hòa, Bình Phú (1); ấp Phú Hữu, Phú Hưng (2).

Mỏ Cày Bắc 2 ca test nhanh dương tính: ấp Đông Lợi, Thành An (1); ấp Chợ Cũ, Thạnh Ngãi (1).

Ngoài tỉnh 5 ca từ tỉnh khác về, test nhanh dương tính: Kiên Giang (1); Sóc Trăng (1); An Giang (1); TP.Hồ Chí Minh (1); Đắk Lắk (1).

Nguồn: BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẾN TRE