Sáng 02/12/2021, Bến Tre ghi nhận thêm 288 ca mắc Covid-19 mới

Đến 6 giờ ngày 02/12/2021, Bến Tre ghi nhận thêm 288 ca mắc Covid-19 mới

Từ 18 giờ ngày 01/12/2021 đến 6 giờ ngày 02/12/2021, tỉnh ghi nhận thêm 288 ca mắc Covid-19 mới. Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh là 8.546 ca.

Hiện tỉnh ghi nhận 69 ca tử vong và 3.996 ca ra viện.

Trong 288 ca dương tính vừa ghi nhận có 284 ca cộng đồng và 04 ca cách ly: Ba Tri 44 ca, Bình Đại 34 ca, Châu Thành 66 ca, Chợ Lách 1 ca, Giồng Trôm 10 ca, Mỏ Cày Bắc 33 ca, Mỏ Cày Nam 3 ca, Thạnh Phú 5 ca, thành phố Bến Tre 81 ca, ngoài tỉnh 11 ca, có địa chỉ như sau:

Ba Tri 44 ca:

16 ca tiếp xúc F0: ấp An Quới, An Bình Tây (1); ấp Giồng Cục, An Đức (1); ấp Giồng Chi, An Hiệp (1); ấp An Thuận, An Thủy (3); ấp Thạnh Phước (1), ấp Thạnh Thọ (1) thuộc xã Bảo Thạnh; ấp Bến Nò (1), ấp Hòa Bình (1) thuộc xã Mỹ Hòa; ấp Nhơn Phú, Mỹ Nhơn (6).

11 ca test nhanh dương tính: ấp An Hòa, An Bình Tây (1); xã An Hòa Tây (3); ấp An Lợi (1), ấp An Thái (1) thuộc xã An Phú Trung; ấp An Thới, An Thủy (1); ấp Phước Thới, Phước Ngãi (1); ấp Kinh Mới, Tân Hưng (1); xã Tân Mỹ (1); khu phố 4, thị trấn Ba Tri (1).

5 ca liên quan công ty FAS: ấp 8, An Đức (1); xã An Hiệp (1); ấp Thạnh Quý (1), ấp Thạnh Hải (1) thuộc xã Bảo Thạnh; ấp An Thuận, Mỹ Nhơn (1).

5 ca từ tỉnh khác về, test nhanh dương tính: ấp Giồng Quéo, An Ngãi Tây (3); ấp Tân Điểm, Tân Xuân (1); ấp An Nhơn, Vĩnh An (1).

3 ca liên quan công ty TNHH Unisoll: xã Mỹ Hoà (1); xã Tân Mỹ (1); xã Tân Xuân (1).

1 ca liên quan công ty Thuận Phong: ấp An Phú, An Hòa Tây.

1 ca liên quan công ty Việt Thành: ấp Mỹ Trung, Mỹ Thạnh.

1 ca liên quan công ty Tỷ Thành: ấp Phú Thạnh, Phú Lễ.

1 ca liên quan công ty Rượu Phú Lễ: ấp Tân An, Tân Xuân.

Bình Đại 34 ca:

16 ca tiếp xúc F0: ấp Tân Định, Định Trung (4); Long Định (2); ấp Long An, Long Hoà (1); ấp Thới Hòa 1 (3), ấp Thới Hòa 2 (1), ấp Thới Lợi 1 (5) thuộc xã Thới Thuận.

8 ca test nhanh dương tính: ấp Hưng Nhơn, Châu Hưng (2); ấp Long Hưng, Long Hoà (4); ấp Phú Mỹ, Phú Thuận (1); ấp 2, Tam Hiệp (1).

4 ca liên quan công ty FAS: ấp Hưng Nhơn, Châu Hưng (1); ấp Long Nhơn, Long Hoà (1); ấp 2, Tam Hiệp (1); ấp 5, Thới Lai (1).

2 ca liên quan công ty Alliance One: ấp Long An, Long Hòa (1); xã Thạnh Phước (1).

2 ca liên quan công ty TNHH Unisoll: ấp Vinh Điền (1), ấp Vinh Thái (1) thuộc xã Vang Quới Tây.

1 ca liên quan công ty Việt Thành: ấp Hưng Chánh, Châu Hưng.

1 ca liên quan công ty Pungkook: ấp Bình Huề 1, Đại Hòa Lộc.

Châu Thành 66 ca:

33 ca liên quan công ty FAS: xã An Phước (5); xã Giao Long (1); xã Hữu Định (1); xã Phú An Hoà (5); ấp Phú Thạnh, Phú Túc (1); xã Quới Sơn (17); ấp Phước Thành, Tam Phước (1); xã Tân Thạch (2).

9 ca test nhanh dương tính: xã Quới Sơn (3); xã Tam Phước (3); xã Tân Thạch (2); Tiên Thủy (1).

3 ca liên quan công ty Alliance One: ấp An Hòa, An Hiệp (1); xã An Phước (1); ấp Định Thọ, Tường Đa (1).

3 ca liên quan công ty GENNEX: ấp Tân Huề Tây, Tân Thạch.

3 ca liên quan công ty TNHH Unisoll: ấp Phú Ngãi, Phú An Hoà (1); ấp Phú Tân, Phú Túc (1); xã Quới Sơn (1).

2 ca liên quan công ty Thuận Phong: ấp An Thới A, An Khánh (1); ấp Hòa Hưng Thạnh, Giao Long (1).

2 ca liên quan công ty Hải Hương: xã An Hiệp.

2 ca từ tỉnh khác về, test nhanh dương tính: ấp Phước Xuân, An Khánh.

2 ca liên quan công ty Việt Thành: ấp Quới Hòa Tây, Quới Sơn (1); ấp Thạnh Hựu, Tam Phước (1).

1 ca liên quan công ty Jacobi Carbons Việt Nam: ấp 1, An Phước.

1 ca liên quan công ty Pungkook: xã An Phước.

1 ca liên quan công ty Sigma: xã An Phước.

1 ca liên quan công ty Thế giới Việt: xã Phú An Hoà.

1 ca liên quan công ty Gò Đàng: ấp Phú Tường, Phú Đức.

1 ca liên quan công ty TNHH Servier: ấp 3, Tân Thạch.

1 ca tiếp xúc F0: ấp Phước Tự, An Khánh.

Chợ Lách 1 ca liên quan công ty FAS: xã Vĩnh Hòa.

Giồng Trôm 10 ca:

1 ca liên quan công ty Alliance One: ấp 1, Thuận Điền.

2 ca liên quan công ty Thuận Phong: ấp 2 (1), ấp Phong Hòa (1) thuộc xã Phong Nẫm.

2 ca liên quan công ty TNHH Unisoll: ấp 3, Phong Nẫm (1); ấp 2B, Thạnh Phú Đông (1).

5 ca liên quan công ty FAS: ấp 1, Hưng Nhượng (1); xã Lương Quới (1); ấp 2, Phong Nẫm (1); ấp Sơn Thuận, Sơn Phú (1); ấp 14, Tân Hào (1).

Mỏ Cày Bắc 33 ca:

19 ca test nhanh dương tính: ấp Hoà Thuận 1, Hoà Lộc (1); ấp Gia Phước, Hưng Khánh Trung A (3); xã Khánh Thạnh Tân (1); ấp Phước Hậu (1), ấp Phước Lý (1), ấp Phước Trung (1) thuộc xã Phước Mỹ Trung; ấp Tân Lợi, Tân Phú Tây (3); ấp Ông Thung (1), ấp Thủ Sở (1) thuộc xã Thạnh Ngãi; ấp Thanh Sơn 1, Thanh Tân (6).

5 ca tiếp xúc F0: ấp Đông Hoà (3), ấp Đông Thành (1), ấp Đông Thuận (1) thuộc xã Thành An.

5 ca test tầm soát dương tính khám nghĩa vụ quân sự: xã Nhuận Phú Tân.

2 ca liên quan công ty Alliance One: ấp Giồng Lớn, Nhuận Phú Tân (1); ấp Tân Hòa, Tân Bình (1).

1 ca liên quan công ty FAS: ấp Tân Thuận Ngoài, Tân Phú Tây.

1 ca liên quan công ty TNHH Unisoll: ấp Tân Long, Tân Thành Bình.

Mỏ Cày Nam 3 ca:

2 ca liên quan công ty FAS: ấp An Vĩnh 2, Đa Phước Hội (1); ấp An Hòa, Phước Hiệp (1).

1 ca liên quan công ty Việt Thành: ấp Phú Lợi Hạ, An Định.

Thạnh Phú 5 ca:

1 ca liên quan công ty Việt Thành: ấp Thạnh Thới B, Thạnh Hải.

1 ca liên quan công ty FAS: ấp 3, Giao Thạnh.

1 ca liên quan công ty Thuận Phong: xã Hòa Lợi.

2 ca liên quan công ty TNHH Unisoll: ấp Xương Hoà 2, Thới Thạnh (1); xã Hòa Lợi (1).

Thành phố Bến Tre 81 ca:

80 ca test nhanh dương tính, tiếp xúc F0: xã Bình Phú (18); ấp Nhơn Nghĩa (1), 

ấp 2B (1) thuộc xã Nhơn Thạnh; xã Sơn Đông (6); ấp An Thuận A (1), ấp Mỹ An B (3) thuộc xã Mỹ Thạnh An; ấp 1 (1), ấp 2 (2) thuộc xã Phú Nhuận; xã Phú Hưng (5); khu phố 1 (3), khu phố 4 (3), khu phố 6 (2) thuộc phường Phú Khương; khu phố 2, phường Phú Tân (1); Phường 4 (1); khu phố 1 (3), khu phố 2 (1), khu phố 3 (2) thuộc Phường 5; Phường 6 (15); khu phố 1 (4), khu phố 2 (1), khu phố 3 (1) thuộc Phường 7; khu phố 1 (3), khu phố 2 (1), khu phố 3 (1) thuộc Phường 8.

1 ca liên quan công ty Alliance One: Phường 6.

Ngoài tỉnh 11 ca: Cà Mau (1); Cần Thơ (1); Kiên Giang (2); Tiền Giang (5); Vĩnh Long (2).

Nguồn: BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẾN TRE