Đến 18 giờ ngày 04/12/2021, Bến Tre ghi nhận thêm 264 ca mắc Covid-19 mới

Từ 11 giờ đến 18 giờ ngày 04/12/2021, tỉnh ghi nhận thêm 264 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong ngày là 716 ca. Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh là 10.065 ca.

Trong ngày ghi nhận 167 ca ra viện. Hiện tỉnh ghi nhận 70 ca tử vong và 4.541 ca ra viện.

Trong 264 ca dương tính vừa ghi nhận có 258 ca cộng đồng và 6 ca khu cách ly: Ba Tri 3 ca, Chợ Lách 26 ca, Giồng Trôm 45 ca, Mỏ Cày Bắc 53 ca, Mỏ Cày Nam 74 ca, Thạnh Phú 56 ca, TP.Bến Tre 6 ca, ngoài tỉnh 1 ca, có địa chỉ như sau:

Ba Tri 3 ca đến bệnh viện khám bệnh, test sàng lọc dương tính: ấp An Bình 1, An Hòa Tây (1); khu phố 3 (1), khu phố 4 (1) thuộc thị trấn Ba Tri.

TP.Bến Tre 6 ca test nhanh dương tính: khu phố 1, Phường 5 (1); Phường 4 (3); phường An Hội (2).

Chợ Lách 26 ca có triệu chứng, báo Trạm Y tế test nhanh dương tính: ấp Định Bình (1), ấp Long Hiệp (1) thuộc xã Hòa Nghĩa; ấp Trung Hiệp, Hưng Khánh Trung B (1); ấp An Hòa (1), ấp An Qui (1), ấp Long Huê (4), ấp Long Vân (1), ấp Tân An (4) thuộc xã Long Thới; ấp Phụng Đức A, Phú Phụng (2); ấp Thới Lộc, Sơn Định (2); ấp An Quy (1), ấp Bình An B (1), ấp Sơn Qui (1), khu phố 3 (3), khu phố 4 (1) thuộc thị trấn Chợ Lách; ấp Phú Hiệp, Vĩnh Bình (1).

Giồng Trôm 45 ca:

27 ca test nhanh dương tính, tiếp xúc F0: ấp Tây Kinh, Bình Hòa (1); ấp 3 (4), ấp 6 (4) thuộc xã Bình Thành; ấp Bình Lợi, Châu Bình (1); ấp Phú Tân (3), ấp Phú Thuận (2), ấp Thới Hòa (1) thuộc xã Châu Hòa; ấp 4 (1), ấp 7 (1) thuộc xã Hưng Phong; ấp 5, Lương Phú (2); ấp 7, Phước Long (2); ấp 6, Sơn Phú (1); ấp 7, Tân Lợi Thạnh (1); ấp 2A, Thạnh Phú Đông (1); khu phố 2, thị trấn Giồng Trôm (1); ấp 4, Thuận Điền (1).

5 ca liên quan công ty Trung Việt Thái: ấp Linh Qui (1), ấp Mỹ An (3) thuộc xã Long Mỹ; ấp 5, Phước Long (1).

4 ca liên quan công ty thủy sản Mai Hà: ấp 1 (1), ấp Bình Đông (1) thuộc xã Bình Thành; ấp Bình Long, Châu Bình (1); khu phố 2, thị trấn Giồng Trôm (1).

3 ca liên quan công ty FAS: ấp 2, Hưng Nhượng (1); ấp 5 (1), ấp 7 (1) thuộc xã Tân Lợi Thạnh.

1 ca liên quan công ty Dừa Cửu Long: ấp Căn Cứ, Mỹ Thạnh.

1 ca liên quan công ty Alliance One: khu phố 2, thị trấn Giồng Trôm.

4 ca từ tỉnh khác về, test nhanh dương tính: ấp 4, Bình Thành (2); ấp Mỹ Hòa, Long Mỹ (2).

Mỏ Cày Bắc 53 ca:

49 ca test nhanh dương tính, tiếp xúc F0: ấp Vĩnh Trị (1), ấp Khánh Thạnh (4), ấp Tân Lợi (5) thuộc xã Khánh Thạnh Tân; xã Hòa Lộc (6); ấp Gia Phước, Hưng Khánh Trung A (1); ấp Tân Nhuận, Nhuận Phú Tân (3); ấp Phú Bình, Phú Mỹ (1); ấp Tân An (1), ấp Tân Đức A (1) thuộc xã Tân Bình; ấp Tân Thuận Trong, Tân Phú Tây (1); ấp Chợ Xếp (1), ấp Tân Thiện (1), ấp Thanh Bình 2 (1), ấp Thành Hóa 1 (1) thuộc xã Tân Thành Bình; ấp Thanh Bắc, Tân Thanh Tây (4); ấp Đông Trị, Thành An (1); ấp Thanh Xuân 1, Thanh Sơn (1); xã Thanh Tân (15).

3 ca liên quan công ty Pungkook: ấp Giồng Lớn (1), ấp Giồng Nâu (2) thuộc xã Nhuận Phú Tân.

1 ca liên quan công ty Minh Nhân: ấp Hòa Phước, Hòa Lộc.

Thạnh Phú 56 ca:

54 ca test nhanh dương tính, tiếp xúc F0: thị trấn Thạnh Phú (16); ấp An Khương A (1), ấp Giang Hà (2) thuộc xã An Điền; ấp An Định, An Nhơn (2); ấp Thạnh Bình (2), ấp Thạnh Lại (1), ấp Thạnh Quí B (25) thuộc xã Bình Thạnh; ấp Giao Hòa Chợ, Giao Thạnh (4); ấp Xương Thạnh A, Thới Thạnh (1).

1 ca liên quan công ty FAS: ấp Thạnh Bình, Bình Thạnh.

1 ca từ tỉnh khác về, test nhanh dương tính: ấp Thạnh Thới B, Thạnh Hải.

Mỏ Cày Nam 74 ca:

71 ca test nhanh dương tính, tiếp xúc F0: khu phố 1 (1), khu phố 3 (1), khu phố 4 (4), khu phố 5 (4) thuộc thị trấn Mỏ Cày; ấp An Lộc Thị (3), ấp An Lộc Giồng (3), ấp An Phong (4), ấp Bình Thới (5) thuộc xã An Thạnh; ấp Phước Điền (1), ấp An Thạnh (2), ấp Phước Hảo (1) thuộc xã Bình Khánh; ấp Minh Nghĩa, Ngãi Đăng (1); ấp Phú Đông 1 (1), Phú Đông 2 (2) thuộc xã An Định; xã An Thới (10); ấp An Qui (2), ấp An Vĩnh 2 (2) thuộc xã Đa Phước Hội; ấp Hòa Phú 2, Định Thủy (3); ấp Bình Tây (1), ấp Phủ (2) thuộc xã Hương Mỹ; ấp Hiệp Phước, Phước Hiệp (3); ấp Hội Thành, Tân Hội (9); ấp Tân Hậu 1, Tân Trung (3); ấp Tân Phong, Thành Thới A (1); ấp An Trạch Tây (1), ấp Bình Thạnh (1) thuộc xã Thành Thới B.

3 ca liên quan công ty FAS: ấp Thanh Hưng (1), ấp Thanh Thủy (1) thuộc xã Định Thủy; ấp Tân Hòa A, Minh Đức (1).

Ngoài tỉnh 1 ca test tầm soát, không triệu chứng: Cần Thơ.

NGUỒN: BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẾN TRE