Chiều 05/12/2021, Bến Tre ghi nhận thêm 360 ca mắc Covid-19 mới

Từ 11 giờ đến 18 giờ ngày 05/12/2021, tỉnh ghi nhận thêm 360 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong ngày là 692 ca. Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh là 10.757 ca.

Trong ngày ghi nhận 304 ca ra viện. Hiện tỉnh ghi nhận 70 ca tử vong và 4.845 ca ra viện.

Trong 360 ca dương tính vừa ghi nhận có 355 ca cộng đồng và 5 ca khu cách ly: Ba Tri 88 ca, Chợ Lách 25 ca, Giồng Trôm 41 ca, Mỏ Cày Bắc 41 ca, Mỏ Cày Nam 87 ca, thành phố Bến Tre 75 ca, ngoài tỉnh 3 ca, có địa chỉ như sau:

Chợ Lách 25 ca có triệu chứng, báo Trạm Y tế test nhanh dương tính: ấp Phú Hòa (1), ấp Thanh Xuân (1) thuộc xã Hưng Khánh Trung B; ấp Phụng Đức B, Phú Phụng (1); ấp Tân Thạnh (1), ấp Thanh Yên (3), ấp Thiện Mỹ (1) thuộc xã Tân Thiềng; khu phố 3 (1), khu phố 4 (1), ấp Sơn Qui (5), ấp Thới Định (9) thuộc thị trấn Chợ Lách.

Giồng Trôm 41 ca:

20 ca test nhanh dương tính, tiếp xúc F0: ấp Bình Tiên 1, Bình Hòa (1); ấp 3, Bình Thành (1); ấp Hưng Bình, Hưng Nhượng (2); ấp 1, Hưng Phong (1); ấp 5, Lương Hòa (1); ấp Chợ, Mỹ Thạnh (4); ấp Phong Hòa, Phong Nẫm (5); ấp 6, Sơn Phú (2); thị trấn Giồng Trôm (3).

8 ca liên quan công ty FAS: ấp Kinh Cũ, Phong Nẫm (2); ấp 8, Tân Lợi Thạnh (1); ấp Tân Hòa, Tân Thanh (2); ấp 4 (1), ấp 2A (1) thuộc xã Thạnh Phú Đông; ấp 6, Thuận Điền (1).

2 ca liên quan công ty Alliance One: ấp Bình Thuận, Tân Thanh (1); ấp 7, Thuận Điền (1).

2 ca liên quan công ty Việt Thành: ấp Xẻo Nhỏ, Lương Phú.

1 ca liên quan công ty thủy sản Mai Hà: ấp 1, Bình Thành.

1 ca liên quan công ty Thạnh Phát: ấp 3, Phong Nẫm.

1 ca liên quan công ty Himaru Bến Tre: ấp Sơn Thuận, Sơn Phú.

1 ca liên quan công ty Thế Giới Việt (Giao Long): ấp Tân Hòa, Tân Thanh.

1 ca liên quan công ty Bê Tông 620 Giao Long: ấp 3, Thuận Điền.

4 ca từ tỉnh khác về, test nhanh dương tính: ấp 1, Lương Hòa (2); ấp 5, Tân Lợi Thạnh (1); ấp An Thuận, Tân Thanh (1).

Mỏ Cày Bắc 41 ca:

40 ca test nhanh dương tính, tiếp xúc F0: ấp Hòa Phước, Hòa Lộc (1); ấp Phú Xuân (1), ấp Tân Hưng (2) thuộc xã Hưng Khánh Trung A; ấp Tân Hưng (2), ấp Vĩnh Trị (1) thuộc xã Khánh Thạnh Tân; ấp Giồng Giữa (1), ấp Tân Nhuận (1) thuộc xã Nhuận Phú Tân; ấp Phước Khánh, Phước Mỹ Trung (5); ấp Tân Hòa (1), ấp Tân Thuận (1) thuộc xã Tân Bình; ấp 1 (1), ấp 2 (1), ấp 3 (2), ấp 4 (5), ấp 6 (2), ấp Tân Thạnh (2) thuộc xã Tân Phú Tây; xã Tân Thành Bình (3); ấp Đông Hòa (6), ấp Thanh Hòa (2) thuộc xã Thành An.

1 ca liên quan công ty Alliance One: ấp Phú Bình, Phú Mỹ.

Thành phố Bến Tre 75 ca:

65 ca test nhanh dương tính, tiếp xúc F0: xã Bình Phú (1); ấp An Thạnh A, Mỹ Thạnh An (1); ấp Phú Chiến (1), ấp Phú Hào (1) thuộc xã Phú Hưng; ấp 2, Phú Nhuận (4); xã Sơn Đông (12); phường Phú Khương (7); phường Phú Tân (8); Phường 4 (6); Phường 5 (4); Phường 6 (6); Phường 7 (6); Phường 8 (8).

4 ca liên quan công ty Alliance One: ấp Phú Chiến, Phú Hưng (1); Phường 4 (1); Phường 8 (1); xã Sơn Đông (1).

3 ca liên quan công ty FAS: xã Bình Phú (1); phường Phú Khương (1); Phường 7 (1).

1 ca liên quan công ty Sigma: xã Bình Phú.

1 ca liên quan công ty Việt Hồng: Phường 8.

1 ca liên quan công ty Thạnh Phát: xã Sơn Đông.

Mỏ Cày Nam 87 ca:

47 ca test nhanh dương tính, tiếp xúc F0: ấp Phú Đông 1 (3), ấp Phú Đông 2 (2), ấp Phú Lộc Hạ 1 (3), ấp Phú Lộc Hạ 2 (1), ấp Phú Lộc Thượng (2) thuộc xã An Định; ấp An Lộc Giồng (2), ấp Bình Thới (1) thuộc xã An Thạnh; ấp Bình Đông (1), ấp Bình Tây (1), ấp Thạnh Phó (3) thuộc xã Cẩm Sơn; ấp An Qui (1), ấp An Vĩnh 1 (2), ấp Hội An (1) thuộc xã Đa Phước Hội; ấp An Quới (1), ấp Hòa Phú 2 (1) thuộc xã Định Thủy; ấp Tân Phú Tây A, Minh Đức (1); ấp Bình Sơn, Ngãi Đăng (1); ấp An Khánh 2 (1), ấp Tân Phú 2 (1), ấp Tân Quới 2 (1) thuộc xã Phước Hiệp; ấp Tân Lộc (1), ấp Vĩnh Hòa (2) thuộc xã Tân Hội; ấp Tân Hậu 2, Tân Trung (1); ấp Thới Khương (1), ấp Tân Phong (1) thuộc xã Thành Thới A; ấp Tân Viên, Thành Thới B (2); khu phố 1 (4), khu phố 3 (3), khu phố 4 (1), khu phố 7 (1) thuộc thị trấn Mỏ Cày.

28 ca test tầm soát liên quan ở chợ An Thới: ấp An Hòa (4), ấp An Lộc (1), ấp An Lợi (18), ấp An Phước (3), ấp An Thuận (1) thuộc xã An Thới; ấp An Trạch Đông, Thành Thới A (1).

6 ca liên quan công ty FAS: ấp Tân Hòa A, Minh Đức (1); ấp Minh Nghĩa (1), ấp Phú Đăng (1) thuộc xã Ngãi Đăng; ấp Hội Thành, Tân Hội (1); ấp Tân Lễ 1, Tân Trung (1); ấp Tân Viên, Thành Thới B (1).

2 ca liên quan công ty Việt Vương 3: ấp An Khánh 1, Phước Hiệp.

2 ca liên quan công ty may Ming Da: ấp An Vĩnh 1, Đa Phước Hội.

1 ca liên quan công ty giày Phước Mậu: ấp An Qui, Đa Phước Hội.

1 ca liên quan công ty Minh Nhân: ấp Tân Lộc, Tân Hội.

Ba Tri 88 ca:

70 ca test nhanh dương tính, tiếp xúc F0: xã An Đức (1); xã An Thuỷ (3); xã Tân Thuỷ (5); ấp Thạnh Quý, Bảo Thạnh (2); ấp Thạnh Ninh, Bảo Thuận (1); ấp Hòa Bình (3), ấp Xóm Mới (1) thuộc xã Mỹ Hòa; ấp Mỹ Thuận, Mỹ Thạnh (34); ấp Phước Thạnh, Phước Ngãi (3); ấp Kinh Mới, Tân Hưng (1); ấp An Phú 1 (2), ấp An Phú 2 (2) thuộc xã An Hòa Tây; ấp Tân Thị, Tân Xuân (1); ấp An Hội (1), khu phố 1 (8), khu phố 2 (1), khu phố 6 (1) thuộc thị trấn Ba Tri.

12 ca liên quan công ty thủy sản Mai Hà: ấp Bến Nò (1), ấp Mỹ Thuận (1), ấp Xóm Mới (3) thuộc xã Mỹ Hòa; ấp Nhơn Phú, Mỹ Nhơn (1); ấp 2, Mỹ Thạnh (1); ấp Phú Long, Phước Ngãi (1); xã Tân Thuỷ (1); ấp Tân Thanh 2 (2), ấp Tân Thị (1) thuộc xã Tân Xuân.

3 ca liên quan công ty FAS: ấp Nhơn Phú, Mỹ Nhơn (1); ấp Kinh Mới, Tân Hưng (1); ấp Xẻo Sâu, Tân Hưng (1).

1 ca liên quan công ty Pungkook: ấp Gò Da, Mỹ Chánh.

1 ca liên quan công ty JSB: xã Tân Thuỷ.

1 ca từ tỉnh khác về, test nhanh dương tính: xã An Hiệp.

Ngoài tỉnh 3 ca: An Giang (1); Trà Vinh (2).

NGUỒN: BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẾN TRE