Đến 11 giờ ngày 05/12/2021, Bến Tre ghi nhận thêm 193 ca mắc Covid-19 mới

Từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 05/12/2021, tỉnh ghi nhận thêm 193 ca mắc Covid-19 mới. Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh là 10.397 ca.

Hiện tỉnh ghi nhận 70 ca tử vong và 4.541 ca ra viện.

Trong 193 ca dương tính vừa ghi nhận có 187 ca cộng đồng và 6 ca khu cách ly: Bình Đại 42 ca, Châu Thành 110 ca, Thạnh Phú 41 ca, có địa chỉ như sau:

Thạnh Phú 41 ca:

3 ca từ tỉnh khác về, test nhanh dương tính: ấp An Bình, An Nhơn (1); ấp Thạnh An, Bình Thạnh (1); ấp Quý Khương, Quới Điền (1).

38 ca test nhanh dương tính, tiếp xúc F0: ấp An Bình, An Nhơn (1); ấp An Ninh (1), ấp An Thới (1) thuộc xã An Qui; ấp An Hội B, An Thuận (5); ấp Thạnh Quý A, Bình Thạnh (5); ấp Giao Hòa A (1), ấp Thạnh Lợi (1) thuộc xã Giao Thạnh; ấp Thạnh Khương A, Mỹ Hưng (1); ấp Phong, Tân Phong (4); khu phố 1 (1), khu phố 2 (2), ấp Thạnh Hòa A (6), ấp Thạnh Hòa B (1), ấp Thạnh Quý (8) thuộc thị trấn Thạnh Phú.

Bình Đại 42 ca:

1 ca liên quan công ty Pungkook: ấp Long Hòa 2, Long Định.

1 ca liên quan công ty Việt Thành: ấp 2, Tam Hiệp.

2 ca liên quan công ty FAS: ấp Long Phú, Long Định (1); ấp Long Thạnh, Long Hòa (1).

38 ca test nhanh dương tính, tiếp xúc F0: ấp 2, Bình Thắng (2); ấp Hưng Thạnh, Châu Hưng (1), ấp Tân Định, Định Trung (2); ấp Long Hòa 2 (2), ấp Long Phú (6), ấp Long Quới (1) thuộc xã Long Định; ấp 3, Phú Long (1); ấp 6 (3), ấp 5 (2) thuộc xã Thạnh Phước; ấp Bình Thạnh 1, Thạnh Trị (1); ấp Bình Thuận (1), khu phố 3 (5) thuộc thị trấn Bình Đại; ấp Thới Lợi 1, Thới Thuận (8); ấp Thừa Long, Thừa Đức (2); ấp Vinh Châu, Vang Quới Tây (1).

Châu Thành 110 ca:

43 ca test nhanh dương tính, tiếp xúc F0: ấp 1, An Hóa (1); ấp An Phú (5), ấp An Thạnh (1) thuộc xã An Khánh; ấp Hòa An, Giao Hòa (1); ấp 1 (1), ấp Hữu Chiến (1), ấp Phú Hữu (2) thuộc xã Hữu Định; xã Phú An Hòa (2); ấp Phú Hòa (2), ấp Phú Thuận (1) thuộc xã Quới Thành; xã Tam Phước (1); ấp Tân Đông, Tân Phú (1); ấp Tân An Thị (2), ấp Tân An Thượng (1), ấp Tân Huề Tây (4), ấp Tân Phong Ngoại (2) thuộc xã Tân Thạch; ấp Tiên Phú 2 (2), ấp Tiên Thạnh (1) thuộc xã Tiên Long; ấp Chánh (1), ấp Tiên Đông Vàm (5) thuộc xã Tiên Thủy; ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành (2); ấp Định Thọ (2), ấp Thanh Bình (1), ấp Thạnh Hưng (1) thuộc xã Tường Đa.

41 ca liên quan công ty FAS: ấp An Phú, An Khánh (1); xã An Phước (2); xã Giao Long (4); xã Phú An Hòa (6); ấp Phước Trạch, Phước Thạnh (1); xã Quới Sơn (20); ấp Phú Phong, Quới Thành (1); xã Tam Phước (1); ấp Tân Nam, Tân Phú (1); ấp 8, Tân Thạch (1); ấp Tiên Đông Vàm (1), ấp Tiên Tây Vàm (1) thuộc xã Tiên Thủy; ấp Thanh Bình, Tường Đa (1).

11 ca liên quan công ty Alliance One: ấp An Thạnh, An Khánh (1); xã An Phước (2); xã Phú An Hòa (3); xã Quới Sơn (2); ấp 8 (1), ấp Tân An Thượng (2) thuộc xã Tân Thạch.

4 ca liên quan công ty Gò Đàng: ấp Phú Thuận, Quới Thành (3); ấp Tiên Đông Vàm, Tiên Thủy (1).

4 ca liên quan công ty Pungkook: xã Quới Sơn.

3 ca liên quan công ty Unisoll: xã Phú An Hòa (2); xã Quới Sơn (1).

2 ca liên quan công ty Sigma: xã Giao Long (1); xã Phú An Hòa (1).

1 ca liên quan công ty CP Đông Lạnh: xã An Phước.

1 ca liên quan công ty GENNEX: xã Phú An Hòa.

NGUỒN: BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẾN TRE