Sáng 06/12/2021, Bến Tre ghi nhận thêm 223 ca mắc Covid-19 mới

Đến 6 giờ ngày 06/12/2021, Bến Tre ghi nhận thêm 223 ca mắc Covid-19 mới.

Từ 18 giờ ngày 05/12/2021 đến 6 giờ ngày 06/12/2021, tỉnh ghi nhận thêm 223 ca mắc Covid-19 mới. Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh là 10.980 ca.

Hiện tỉnh ghi nhận 70 ca tử vong và 4.845 ca ra viện.

Trong 223 ca dương tính vừa ghi nhận có 220 ca cộng đồng và 3 ca khu cách ly: Ba Tri 56 ca, Bình Đại 33 ca, Châu Thành 47 ca, Chợ Lách 3 ca, Giồng Trôm 11 ca, Mỏ Cày Bắc 43 ca, Mỏ Cày Nam 9 ca, Thạnh Phú 7 ca, thành phố Bến Tre 5 ca, ngoài tỉnh 9 ca, có địa chỉ như sau:

Chợ Lách 3 ca liên quan công ty FAS: ấp Phú Thới, Tân Thiềng (1), ấp Bình Tây (1), ấp Tây Lộc (1) thuộc xã Vĩnh Thành.

Thành phố Bến Tre 5 ca:

2 ca liên quan công ty FAS: ấp Bình Công, Bình Phú (1); ấp Mỹ An, Mỹ Thạnh An (1).

2 ca đến bệnh viện khám bệnh, được xét nghiệm tầm soát dương tính: khu phố Bình Lợi, Phường 6 (1); phường An Hội (1).

1 ca là công nhân kho Hồng Uyên, tự đi xét nghiệm dương tính: ấp Phú Thành, Phú Hưng.

Thạnh Phú 7 ca:

2 ca liên quan công ty FAS: ấp Thạnh An (1), ấp Thanh Bình (1) thuộc xã Bình Thạnh.

1 ca liên quan công ty Alliance One: ấp 3, Thạnh Phong.

1 ca liên quan công ty Việt Thành: ấp Thạnh Mỹ, Mỹ An.

1 ca liên quan công ty Unisoll: ấp Thành Thới A, Thạnh Hải.

1 ca liên quan công ty Himaru: xã An Thạnh.

1 ca có triệu chứng tự đi xét nghiệm, kết quả dương tính: xã Thới Thạnh.

Mỏ Cày Nam 9 ca:

3 ca liên quan công ty FAS: ấp Phú Đông 1, An Định (1); ấp Thành Long, Thành Thới A (1); xã Thành Thới B (1).

3 ca đến bệnh viện khám bệnh, được xét nghiệm tầm soát dương tính: ấp An Bình, An Thạnh (2); ấp Tân Phú Tây A, Minh Đức (1).

1 ca là công nhân kho Hồng Uyên, tự đi xét nghiệm dương tính: ấp Thành Long, Thành Thới A.

1 ca liên quan công ty Alliance One: ấp An Hóa, Bình Khánh.

1 ca liên quan công ty Unisoll: ấp Phú Tây Hạ, Bình Khánh.

Giồng Trôm 11 ca:

4 ca liên quan công ty FAS: ấp 11, Hưng Lễ (1); ấp 2, Lương Hòa (1); ấp 7, Sơn Phú (1); ấp 1A, Thạnh Phú Đông (1).

2 ca đến bệnh viện khám bệnh, được xét nghiệm tầm soát dương tính: ấp 6, Thạnh Phú Đông (1); ấp 11, Tân Hào (1).

2 ca liên quan công ty Pungkook: ấp 5, Lương Hòa (1); ấp 2, Thuận Điền (1).

1 ca liên quan công ty Alliance One: ấp Linh Long, Long Mỹ.

1 ca liên quan công ty Mai Hà: ấp Bình Khương, Châu Bình.

1 ca là công nhân công trình xây dựng tại Trường tiểu học Thới Lai, xét nghiệm tầm soát dương tính: xã Mỹ Thạnh.

Bình Đại 33 ca:

12 ca test nhanh dương tính, tiếp xúc F0: xã Vang Quới Tây (1); ấp 2 (1), ấp 3 (1) thuộc xã Bình Thới; ấp Long An, Long Hòa (3); ấp Phú Thành, Phú Vang (1); ấp Thới Hòa 2, Thới Thuận (2); ấp Thừa Long, Thừa Đức (3).

5 ca là công nhân công trình xây dựng tại Trường tiểu học Thới Lai, xét nghiệm tầm soát dương tính: ấp Long Hội, Long Định (1); ấp Phú Thạnh, Phú Thuận (1); ấp Sân Banh, Thới Lai (3).

5 ca liên quan công ty Alliance One: ấp Long An, Long Hòa (1); ấp 1 (1), ấp 2 (1) thuộc xã Tam Hiệp; ấp Sân Banh, Thới Lai (1); ấp Thới Lợi 2, Thới Thuận (1).

4 ca liên quan công ty FAS: ấp 6, Bình Thắng (1); xã Lộc Thuận (1); ấp Phước Thạnh, Thạnh Phước (1); ấp Sân Banh, Thới Lai (1).

3 ca liên quan công ty Mai Hà: ấp Vinh Tân, Vang Quới Đông.

3 ca liên quan công ty Pungkook: ấp 2, Bình Thới (1); ấp Thới An, Thới Thuận (1); ấp Thừa Thạnh, Thừa Đức (1).

1 ca liên quan công ty Unisoll: ấp Hưng Nhơn, Châu Hưng.

Mỏ Cày Bắc 43 ca:

32 ca test nhanh dương tính, tiếp xúc F0: ấp Hòa Hưng (1), ấp Hòa Phước (1) thuộc xã Hòa Lộc; ấp Tích Đức (1), ấp Vĩnh Trị (2) thuộc xã Khánh Thạnh Tân; xã Nhuận Phú Tân (3); ấp Phú Bình, Phú Mỹ (1); ấp Tân Đức A, Tân Bình (2); ấp Tân Hòa Ngoài, Tân Phú Tây (1); ấp Gia Thạnh (1), ấp Ông Cốm (1), ấp Thú Sở (5) thuộc xã Thạnh Ngãi; xã Thanh Tân (10); ấp 1, An Định (1); ấp Phước Khánh, Phước Mỹ Trung (1); xã Tân Thành Bình (1).

5 ca liên quan công ty FAS: ấp Bến Xoài (1), ấp Giồng Lớn (1) thuộc xã Nhuận Phú Tân; ấp Phước Trung, Phú Mỹ Trung (1); ấp Tân An (1), ấp Tân Hòa (1) thuộc xã Tân Bình.

1 ca liên quan công ty Trung Hiệp: ấp Phú Xuân, Hưng Khánh Trung A.

1 ca liên quan công ty COCOVINA: ấp Tích Khánh, Khánh Thạnh Tân.

1 ca liên quan công ty Ming Da: xã Nhuận Phú Tân.

1 ca liên quan công ty Unisoll: xã Thanh Tân.

1 ca liên quan công ty Việt Vương 3: ấp Tân Hòa Ngoài, Tân Phú Tây.

1 ca là công nhân công trình xây dựng tại Trường tiểu học Thới Lai, xét nghiệm tầm soát dương tính: xã Thanh Tân.

Châu Thành 47 ca:

15 ca đi xét nghiệm dương tính: ấp Phú Ninh, Phú Đức (1); ấp 3, Sơn Phú (1); ấp Thanh Hựu (1), ấp Tân Đông (1) thuộc xã Tân Phú; ấp 3, Thạnh Phú Đông (1); ấp 4 (1), ấp Phước Thới (1) thuộc xã An Phước; ấp Long Hòa, Giao Long (1); ấp 4, Hữu Định (1); ấp Phong Quới, Phong Nẫm (1); ấp Phước Hòa, Phú An Hòa (1); xã Quới Sơn (2); ấp Tân An Thị (1), ấp Tân Huề Tây (1) thuộc xã Tân Thạch;

12 ca liên quan công ty FAS: ấp Phước Thới, An Phước (1); ấp Long Thạnh, Giao Long (1); xã Phú An Hòa (2); ấp Phước Thành, Phước Thạnh (1); xã Quới Sơn (2); ấp Tân Phong Ngoại (1), ấp Tân Phú (1) thuộc xã Tân Thạch; ấp Tiên Phú 1, Tiên long (1); ấp Phú Nhơn, thị trấn Châu Thành (2).

9 ca liên quan công ty Alliance One: ấp Long Hòa, Giao Long (1); ấp 1 (1), ấp 2 (1), ấp 6 (1), ấp Phú Thành Tây (1), ấp Quới An (1) thuộc xã Quới Sơn; ấp Thạnh Hựu, Tam Phước (1); ấp 2, Tân Thạch (1); thị trấn Châu Thành (1).

7 ca liên quan công ty Pungkook: ấp Hòa An (1), ấp Long Thạnh (1) thuộc xã Giao Long; ấp Phú Mỹ, Phú Túc (1); xã Quới Sơn (3); ấp Tân An Thượng, Tân Thạch (1).

2 ca liên quan công ty Phương Nam: ấp Phú Ninh, Phú Đức.

1 ca là công nhân công trình xây dựng tại Trường tiểu học Thới Lai, xét nghiệm tầm soát dương tính: ấp 3, Giao Hòa.

1 ca là người về từ vùng dịch, tự đi xét nghiệm dương tính: ấp An Thạnh, An Khánh.

Ba Tri 56 ca:

41 ca test nhanh dương tính, tiếp xúc F0: ấp An Hòa, An Bình Tây (4); ấp Bến Đình, An Đức (1); ấp An Hòa, An Ngãi Tây (1); ấp An Hòa (1), ấp An Thạnh (1) thuộc xã An Phú Trung; ấp An Bình (3), ấp An Lợi (1) thuộc xã An Thủy; ấp Thanh Bình, Bảo Thạnh (1); ấp Thạnh Hải, Bảo Thuận (1); ấp Mỹ Thuận, Mỹ Thạnh (1); ấp Tân Phước (1), ấp Tân Thành (4) thuộc xã Tân Thủy; ấp Tân Hòa, Tân Xuân (1); khu phố 6, thị trấn Ba Tri (1); ấp Vĩnh Đức Tây, Vĩnh An (1); xã An Hiệp (3); xã An Ngãi Trung (5); xã An Thạnh (1); xã Mỹ Chánh (3); xã Mỹ Hòa (7).

6 ca liên quan công ty FAS: ấp An Thạnh, An Phú Trung (1); ấp An Lợi, An Thủy (1); ấp Thanh Bình, Bảo Thạnh (1); ấp Thạnh Khương, Bảo Thuận (1); ấp Nhơn Phú, Mỹ Nhơn (1); ấp Mỹ Quý, Tân Xuân (1).

3 ca liên quan công ty Mai Hà: ấp Bến Nò, Mỹ Hòa.

2 ca liên quan công ty Alliance One: xã Mỹ Hòa (1); ấp Mỹ Trung, Mỹ Thạnh (1).

1 ca liên quan công ty Việt Thành: ấp Kinh Mới, Tân Hưng.

2 ca là người về từ vùng dịch, tự đi xét nghiệm dương tính: xã An Ngãi Trung (1); ấp Bờ Bàu, Mỹ Chánh (1).

Ngoài tỉnh 9 ca: Vĩnh Long (1); Tiền Giang (6); An Giang (1); Sóc Trăng (1).

Nguồn: BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẾN TRE