Trưa 06/12/2021, Bến Tre ghi nhận thêm 178 ca mắc Covid-19 mới

Đến 11 giờ ngày 06/12/2021, Bến Tre ghi nhận thêm 178 ca mắc Covid-19 mới

Từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 06/12/2021, tỉnh ghi nhận thêm 178 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc đến 11 giờ là 401 ca. Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh là 11.158 ca.

Hiện tỉnh ghi nhận 70 ca tử vong và 4.845 ca ra viện.

Trong 178 ca dương tính vừa ghi nhận có 168 ca cộng đồng và 10 ca khu cách ly: Bình Đại 2 ca, Châu Thành 3 ca, Chợ Lách 17 ca, Giồng Trôm 58 ca, Mỏ Cày Bắc 5 ca, Mỏ Cày Nam 81 ca, Thạnh Phú 2 ca, thành phố Bến Tre 9 ca, ngoài tỉnh 1 ca, có địa chỉ như sau:

Bình Đại 2 ca test nhanh dương tính: ấp Thừa Tiên, Thừa Đức (1); ấp Vinh Trung, Vang Quới Đông (1).

Thạnh Phú 2 ca test nhanh dương tính: thị trấn Thạnh Phú.

Châu Thành 3 ca test nhanh dương tính: ấp Long Hội (1), ấp Long Thạnh (1) thuộc xã Giao Long; ấp Hòa Chánh, Sơn Hòa (1).

Mỏ Cày Bắc 5 ca test dương tính tại bệnh viện: xã Tân Thành Bình (2); xã Thạnh Ngãi (1); ấp Tân Thông 2 (1), ấp Tân Thông 5 (1) thuộc xã Thanh Tân.

Thành phố Bến Tre 9 ca test nhanh dương tính: ấp Bình Thành, Bình Phú (1); ấp 2, Phú Nhuận (1); xã Phú Hưng (1); Phường An Hội (1); phường Phú Tân (2); khu phố 1 (2), khu phố 4 (1) thuộc Phường 5.

Chợ Lách 17 ca:

16 ca test nhanh dương tính, tiếp xúc F0: thị trấn Chợ Lách (4); ấp Phú Hòa, Vĩnh Bình (1); ấp Long Hiệp, Hòa Nghĩa (1); ấp Phú Long, Hưng Khánh Trung B (1); ấp An Qui (2), ấp Hòa An (1), ấp Long Huê (1) thuộc xã Long Thới; ấp Chợ (2), ấp Phụng Đức (1) thuộc xã Phú Phụng; ấp Phú Hiệp, Phú Sơn (1); ấp Tân Phú, Sơn Định (1).

1 ca là nhân viên khu điều trị F0, có triệu chứng test nhanh dương tính: thị trấn Chợ Lách.

Giồng Trôm 58 ca:

1 ca liên quan công ty dừa Mười Hiền: xã Lương Phú.

1 ca liên quan công ty Gò Đàng: ấp Đồng Nhơn, Lương Quới.

1 ca liên quan công ty Unisoll: xã Bình Thành.

1 ca liên quan công ty Pungkook: ấp Lương Thuận, Lương Quới.

3 ca liên quan công ty may Việt Hồng: ấp Bình Tiên 1, Bình Hòa (2); xã Lương Hòa (1).

4 ca liên quan công ty FAS: xã Bình Hòa (1); xã Hưng Nhượng (1); xã Lương Hòa (1); ấp Tân Điền 1, Sơn Phú (1).

7 ca liên quan công ty Alliance One: ấp Phú Tân, Châu Hòa (1); ấp Phong Quới, Phong Nẫm (4); ấp Tân Phước, Tân Thanh (1); xã Thuận Điền (1).

40 ca test nhanh dương tính, tiếp xúc F0: xã Bình Hòa (1); xã Bình Thành (4); xã Hưng Lễ (1); xã Lương Hòa (6); xã Phước Long (2); xã Tân Lợi Thạnh (1); xã Thạnh Phú Đông (1); ấp Tân Hòa (4), ấp Tân Lợi (3) thuộc xã Tân Thanh; ấp Bình Lợi, Châu Bình (1); ấp Phú Hòa, Châu Hòa (1); ấp Lương Thuận (2), ấp Đồng Nhơn (1) thuộc xã Lương Quới; ấp Căn Cứ (2), ấp Chợ (3), ấp Nghĩa Huấn (1) thuộc xã Mỹ Thạnh; ấp Cầu Hòa (4), ấp Giồng Sậy (1), ấp Phong Hòa (1) thuộc xã Phong Nẫm.

Mỏ Cày Nam 81 ca:

1 ca từ tỉnh khác về, test nhanh dương tính: ấp Phú Lộc Thượng, An Định.

26 ca liên quan chợ An Thới: ấp An Hòa (4), ấp An Lộc (4), ấp An Lợi (8), ấp An Phước (3), ấp An Thiện (3), ấp An Thuận (4) thuộc xã An Thới.

54 ca test nhanh dương tính, tiếp xúc F0: thị trấn Mỏ Cày (19); xã An Định (4); ấp An Hòa (1), ấp An Lộc Giồng (1) thuộc xã An Thạnh; ấp Thanh Sơn, Cẩm Sơn (1); ấp An Nhơn 1 (1), ấp An Vĩnh 1 (3), ấp Phước Hòa (1), ấp Hội An (1) thuộc xã Đa Phước Hội; ấp Định Nhơn (1), ấp Hòa Phú 2 (1) thuộc xã Định Thủy; ấp Minh Nghĩa, Ngãi Đăng (1); ấp An Hòa (2), ấp An Thới (1), ấp Hiệp Phước (6) thuộc xã Phước Hiệp; ấp Phú Quới (3), ấp Tân Lộc (1) thuộc xã Tân Hội; ấp Tân Hậu 1 (1), ấp Tân Thành Hạ (2) thuộc xã Tân Trung; ấp Thới Hoà (1), ấp An Trạch Đông (1) thuộc xã Thành Thới A; ấp Tân Viên, Thành Thới B (1).​

Nguồn: BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẾN TRE