Trưa 8-12-2021, tỉnh Bến Tre có 501 ca mắc Covid-19

BDK.VN – Từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 8-12-2021, tỉnh có 501 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 12.492 ca. Trong đó, có 5.378 ca ra viện, 71 ca tử vong.

Test nhanh tầm soát đối tượng tiếp xúc gần F0.
Test nhanh tầm soát đối tượng tiếp xúc gần F0.

Các ca mắc mới gồm:

Châu Thành 116 ca tại Quới Sơn (22), Phú Túc (17), Giao Long (12), Phú An Hòa (12), Tân Thạch (8), An Khánh (7), An Hóa (6), Hữu Định (6), Phước Thạnh (4), Thị trấn (4), Tiên Long (4), Tiên Thủy (4), An Phước (3), Sơn Hòa (2), Tam Phước (2), An Hiệp (1), Phú Đức (1), Quới Thành (1). Trong đó, 1 ca Hữu Định công nhân Công ty Pungkook có triệu chứng, đi xét nghiệm kết quả dương tính; 1 ca Tam Phước công nhân Công ty cổ phần Chế biến dừa có triệu chứng, đi xét nghiệm kết quả dương tính; 9 ca Phú Túc liên quan ổ dịch đám tang ở Phú Tân – Phú Túc; 3 ca An Hóa, 1 ca An Khánh, 2 ca Tiên Long, 2 ca Quới Sơn, Phước Thạnh, Tân Thạch, Hữu Định, Tam Phước, 2 ca Phú Túc, Phú An Hòa có triệu chứng, đi xét nghiệm kết quả dương tính; 4 ca Giao Long, 1 ca Tân Thạch 2 ca Thị trấn,  2 ca Phú An Hòa, 1 ca An Khánh, Tiên Thủy, 1 ca Phú Túc tiếp xúc F0; các ca còn lại đều test nhanh dương tính tại Khu công nghiệp Giao Long.

Mỏ Cày Bắc 75 ca tại Thanh Tân (27), Tân Thành Bình (9), Hòa Lộc (8), Hưng Khánh Trung A (6), Khánh Thạnh Tân (5), Phước Mỹ Trung (5), Tân Bình (5), Thạnh Ngãi (5), Nhuận Phú Tân (3), Tân Thanh Tây (1), Thành An (1). Trong đó, ca Tân Phú Tây công nhân Công ty Việt Vương 3 có triệu chứng, đi xét nghiệm kết quả dương tính; 1 ca Thạnh Ngãi công nhân Công ty Mingda có triệu chứng, đi xét nghiệm kết quả dương tính; Thanh Tân công nhân Công ty Đại Vượng Phú có triệu chứng, đi xét nghiệm kết quả dương tính; 4 ca Phước Mỹ Trung, 2 ca Tân Bình, Thanh Tây, 4 ca Khánh Thạnh Tân, 3 ca Thạnh Ngãi, 6 ca Thanh Tân,  4 ca Hòa Lộc, Tân Bình xét nghiệm kết quả dương tính; 2 ca Hòa Lộc, 19 ca Thanh Tân, 1 ca Thạnh Ngãi, 4 ca Thanh Bình, 6 ca Hưng Khánh Trung A, 1 ca Phước Mỹ Trung tiếp xúc F0; các ca còn lại là công nhân trong Khu công nghiệp Giao Long.

Mỏ Cày Nam 67 ca tại Thị trấn (11), An Thới (9), Đa Phước Hội (9), An Thạnh (5), Bình Khánh (5), Hương Mỹ (5), Tân Trung (5), An Định (4), Minh Đức (3), Thành Thới A (3), Cẩm Sơn (2), Ngãi Đăng (2), Phước Hiệp (2), Tân Hội (1), Định Thủy (1). Trong đó, ca Minh Đức, An Định triệu chứng sổ mũi, ho test nhanh dương; 2 ca An Thới, 1 ca Định Thủy, Ngãi Đăng, Bình Khánh tiếp xúc F0; 1 ca Hương Mỹ test tầm soát chợ Hương Mỹ dương tính, có triệu chứng ho; 2 ca An Thạnh đi khám nghĩa vụ quân sự test dương; 7 ca Phước Hội triệu chứng ho, đau họng test nhanh tại trạm y tế dương tính; 3 ca An Thới test tầm soát chợ An Thới test dương; các ca Minh Đức, An Đinh, Cẩm Sơn, Bình Khánh công nhân trong Khu công nghiệp Giao Long; các ca còn lại tàm soát và tự đến trạm test nhanh dương tính.

 Ba Tri 53 ca tại Phú Lễ (10), Thị trấn (5), Tân Thủy (4), An Bình Tây (3), An Đức (3), An Ngãi Tây (3), Bảo Thạnh (3), Mỹ Chánh (3), Mỹ Hòa (3), Phước Ngãi (3), Tân Hưng (3), Tân Xuân (2), Mỹ Nhơn (2), An Thủy (2), An Hiệp (2), Bảo Thuận (1), Vĩnh Hòa (1). Trong đó, ca Mỹ Chánh, Vĩnh Hòa, Tân Xuân, An Ngãi Tây, 2 ca Tân Hưng là công nhân Công ty Khu công nghiệp Giao Long; 1 ca Mỹ Nhơn, 1 ca Phước Ngãi, 1 ca Thị trấn, An Đức, An Hiệp, An Ngãi Tây test nhanh dương tính Công ty Tỷ Thành; 1 ca Phước Ngãi, 1 Thị trấn test nhanh Công ty JSB; 1 ca Bảo Thạnh test nhanh dương tính Công ty Tân Long Mekong; 3 ca Thị trấn, 2 ca An Đức, 1 ca Mỹ Hòa, Mỹ Chánh, An Ngãi Tây, An Bình Tây, 2 ca Tân Thủy, An Thủy tiếp xúc F0; các ca còn lại test nhanh dương tính tại trạm y tế và phòng khám.

Giồng Trôm 52 ca tại Thị trấn (5), Lương Hòa (4), Lương Quới (4), Phong Nẫm (4), Thạnh Phú Đông (4), Phước Long (3), Bình Hòa (3), Bình Thành (3), Châu Hòa (3), Hưng Lễ (3), Hưng Phong (3), Tân Thanh (3), Long Mỹ (2), Mỹ Thạnh (2), Sơn Phú (2), Hưng Nhượng (1), Châu Bình (1), Lương Phú (1), Thuận Điền (1). Trong đó, 1 ca Châu Hòa, Phong Nẫm công nhân Công ty Việt Hồng có triệu chứng, đi xét nghiệm kết quả dương tính; 1 ca Phong Nẫm công nhân Công ty Betrimex có triệu chứng, đi xét nghiệm kết quả dương tính; 1 ca Châu Bình tầm soát nhân viên y tế khu cách ly; 3 ca Thị trấn, 2 ca Lương Quới, 2 ca Bình Hòa, 1 ca Lương Hòa, 2 ca Mỹ Thạnh, 2 ca Phong Nẫm, 2 ca Phước Long, 2 ca Hưng Phong, Long Mỹ, Sơn Phú tiếp xúc F0; 1 ca Thạnh Phú Đông tầm soát nhân viên UBND; Bình Thành tự đến trạm xét nghiệm, kết quả dương tính; các ca còn lại tầm soát công nhân công ty Khu công nghiệp Giao Long.

Thạnh Phú 45 ca tại An Thuận (9), An Nhơn (6), Bình Thạnh (5), Hòa Lợi (5), An Điền (4), Thạnh Phong (3), Thị trấn (3), An Qui (2), Phú Khánh (2), Thạnh Hải (2), Tân Phong (1), Đại Điền (1), Mỹ An (1), Thới Thạnh (1). Trong đó, 1 ca Thị trấn, 2 Phú Khánh, An Thuận test nhanh tầm soát khu vực nguy cơ; Hòa Lợi, 2 ca Thạnh Hải, 3 ca An Thuận, 2 ca Thị trấn, 2 ca Thạnh Phong, Tân Phong, An Qui, 3 ca Bình Thạnh tiếp xúc F0; 1 ca Hòa Lợi người về từ vùng dịch, xét nghiệm dương tính; các ca còn lại công nhân công ty trong Khu công nghiệp Giao Long.

Bình Đại 41 ca tại Thới Thuận (6), Bình Thắng (5), Phú Thuận (4), Châu Hưng (3), Long Hòa (3), Phú Long (3), Thạnh Phước (3), Thạnh Trị (3), Bình Thới (2), Định Trung (2), Lộc Thuận (2), Thừa Đức (1), Vang Quới Tây (1), Đại Hòa Lộc (1), Tam Hiệp (1), Thị trấn (1). Trong đó, ca Bình Thới có triệu chứng test nhanh dương tính; 1 ca Bình Thới test dịch vụ dương tính ngày 7-12-2021 là quản lý chợ Bình Đại; ca Long Hòa về từ TP. Hồ Chí Minh; 1 ca Phú Long về từ Bình Dương; 3 ca Bình Thắng, 2 ca Thới Thuận, 2 ca Thạnh Trị, Thạnh Phước tiếp xúc F0; 1 ca Hòa Lộc, Bình Thắng, 1 ca Thị trấn tầm soát dương tính tại trạm y tế; các ca cò là công nhân các công ty trong Khu công nghiệp Giao Long.

Chợ Lách 32 ca tại Phú Phụng (10), Hòa Nghĩa (6), Vĩnh Bình (5), Hưng Khánh Trung B (4), Phú Sơn (3), Thị trấn (2), Sơn Định (1), Vĩnh Thành (1). Trong đó, 1 ca Sơn Định công nhân Công ty FAS có triệu chứng, đi xét nghiệm kết quả dương tính; 1 ca Thị trấn tiếp xúc F0; các ca còn lại có triệu chứng báo trạm y tế test nhanh dương tính.

TP. Bến Tre 13 ca tại Phú Hưng (3), An Hội (2), Phường 7 (2), Sơn Đông (1), Phú Khương (1), Bình Phú (1), Mỹ Thạnh An (1), 2 ca không rõ địa chỉ. Trong đó 2 ca phường An Hội, 1 Phường 7 có triệu chứng, đi xét nghiệm kết quả dương tính; 2 ca không rõ địa chỉ, Phú Hưng tầm soát cơ quan công an; các ca còn lại công nhân công ty trong Khu công nghiệp Giao Long.

Ngoài tỉnh 7 ca có địa chỉ Tiền Giang (2), Đồng Tháp (2), Cà Mau (1), Hậu Giang (1), Đồng Nai (1). Trong đó, ca Cà Mau là người về từ vùng dịch, xét nghiệm dương tính; 2 ca Tiền Giang, 1 ca Đồng Nai công ty FAS; 3 ca còn lại Công ty Alliance One, đi xét nghiệm dương tính.

Trong số ca mắc mới, có 497 ca cộng đồng trong tỉnh, 4 ca ngoài tỉnh.

Nguồn: https://baodongkhoi.vn/trua-8-12-2021-tinh-co-501-ca-mac-covid-19-08122021-a94327.html