CẬP NHẬT NHANH COVID BẾN TRE SÁNG 13/12/2021, THÊM 144 CA DƯƠNG TÍNH COVID MỚI

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID-19 TẠI BẾN TRE TỪ 18 GIỜ NGÀY 12/12/2021 ĐẾN 06 GIỜ NGÀY 13/12/2021

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo, Bến Tre có 144 ca mắc mới. Trong đó:

  • Trong tỉnh: 144 ca:


  • . Cộng đồng: 144 ca:

  • Liên quan công ty: công ty dừa Á Châu: 02 ca, Quê Hưng: 01 ca, FAS: 02 ca, Aliance one: 01 ca, Pungkook: 01 ca, Cơ sở dừa Lê Quang: 01 ca.

  • Các huyện: Ba Tri: 03 ca, Châu Thành: 04 ca, Bình Đại: 01 ca, Mỏ Cày Nam: 10 ca, Mỏ Cày Bắc: 05 ca, TPBT: 105 ca, Chợ Lách: 01 ca, Giồng Trôm: 06 ca. Thạnh Phú: 01 ca.

. Khu cách ly, tại nhà: 0 ca.

  • Ngoài tỉnh: 0 ca.

  • . Cộng đồng: 0 ca.

  • Tổng số ca cộng dồn: 15.619 ca.

  • Cộng dồn số ca tử vong: 87 ca.

  • Cộng dồn số F0 kết thúc điều trị: 7348 ca.

NGUỒN: CDC BẾN TRE