Đến 11 giờ ngày 15/12/2021, Bến Tre ghi nhận thêm 678 ca mắc Covid-19 mới

Từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 15/12/2021, tỉnh ghi nhận thêm 678 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc đến 11 giờ là 951 ca. Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh là 17.733 ca.

Hiện tỉnh ghi nhận 93 ca tử vong và 8.004 ca ra viện.

Trong 678 ca dương tính vừa ghi nhận có 644 ca cộng đồng và 34 ca khu cách ly: Ba Tri 53 ca, Bình Đại 129 ca, Châu Thành 123 ca, Chợ Lách 45 ca, Giồng Trôm 105 ca, Mỏ Cày Bắc 65 ca, Mỏ Cày Nam 116 ca, Thạnh Phú 35 ca, thành phố Bến Tre 6 ca, ngoài tỉnh 1 ca, có địa chỉ như sau:

Thành phố Bến Tre 6 ca: Bình Phú (1); Phường 5 (1); Phường 6 (1); Phường 7 (1); Sơn Đông (2).

Thạnh Phú 35 ca: An Nhơn (1); An Qui (2); An Thạnh (3); Bình Thạnh (2); Đại Điền (1); Giao Thạnh (1); Mỹ An (1); Mỹ Hưng (9); Phú Khánh (2); Tân Phong (5); Thạnh Hải (1); Thạnh Phong (1); thị trấn Thạnh Phú (6).

z3023601063551_f923c7c066785a4359ca4b38a091e298.jpg

Thông tin dịch tễ thành phố Bến Tre, Thạnh Phú.

Chợ Lách 45 ca: Hòa Nghĩa (2); Hưng Khánh Trung B (1); Long Thới (5); Phú Phụng (4); Sơn Định (14); Tân Thiềng (5); thị trấn Chợ Lách (1); Vĩnh Bình (11); Vĩnh Hòa (1); Vĩnh Thành (1).

z3023602329981_5e96c08f9751baacd67428712efbf3a7.jpg

Thông tin dịch tễ Chợ Lách.

Ba Tri 53 ca: An Đức (1); An Hiệp (5); An Hòa Tây (2); An Ngãi Tây (1); An Ngãi Trung (2); An Phú Trung (2); An Thủy (5); Bảo Thạnh (3); Mỹ Chánh (3); Mỹ Hòa (1); Mỹ Nhơn (3); Phú Lễ (3); Phước Ngãi (3); Tân Hưng (1); Tân Mỹ (11); Tân Thủy (1); Tân Xuân (3); thị trấn Ba Tri (2); Vĩnh Hòa (1).

z3023604651308_944d5ce127cef2a4199e98c332636dcc.jpg

Thông tin dịch tễ Ba Tri.

Mỏ Cày Bắc 65 ca: Hòa Lộc (1); Hưng Khánh Trung A (6); Khánh Thạnh Tân (10); Nhuận Phú Tân (3); Phú Mỹ (2); Phước Mỹ Trung (2); Tân Bình (4); Tân Phú Tây (4); Tân Thành Bình (10); Tân Thanh Tây (10); Thành An (1); Thạnh Ngãi (6); Thanh Tân (6).

z3023607705364_4722e7d2d9dbd294cd98438103317a7f.jpg

Thông tin dịch tễ Mỏ Cày Bắc.

Giồng Trôm 105 ca: Bình Hoà (5); Bình Thành (4); Châu Bình (7); Châu Hòa (5); Hưng Lễ (1); Hưng Nhượng (5); Hưng Phong (1); Long Mỹ (4); Lương Hòa (9); Lương Phú (4); Lương Quới (14); Mỹ Thạnh (7); Phong Nẫm (10); Phước Long (1); Sơn Phú (4); Tân Hào (2); Tân Lợi Thạnh (1); Tân Thanh (10); Thạnh Phú Đông (4); thị trấn Giồng Trôm (2); Thuận Điền (5).

z3023610496225_d03b1c7096798fa0a22899c34a5ec12a.jpg

Thông tin dịch tễ Giồng Trôm.

Mỏ Cày Nam 116 ca: An Định (6); An Thạnh (9); An Thới (7); Bình Khánh (4); Cẩm Sơn (21); Đa Phước Hội (14); Định Thủy (10); Hương Mỹ (4); Ngãi Đăng (2); Phước Hiệp (4); Tân Hội (5); Tân Trung (5); Thành Thới A (5); Thành Thới B (8); Thị trấn Mỏ Cày (12).

z3023612630113_1a0fe79435a06e5db95ab83331c2653f.jpg

Thông tin dịch tễ Mỏ Cày Nam.

Châu Thành 123 ca: An Hiệp (5); An Hóa (8); An Khánh (8); An Phước (21); Giao Long (9); Hữu Định (9); Phú An Hòa (8); Phú Túc (4); Phước Thạnh (1); Quới Sơn (17); Tam Phước (2); Tân Phú (2); Tân Thạch (14); Thành Triệu (3); Tiên Long (2); Tiên Thủy (8); Tường Đa (2).

z3023614523182_a096444eab410b22d3f2f8ee922c541c.jpg

Thông tin dịch tễ Châu Thành.

Bình Đại 129 ca: Bình Thắng (2); Bình Thới (12); Châu Hưng (5); Đại Hòa Lộc (3); Định Trung (5); Lộc Thuận (8); Long Định (15); Long Hòa (18); Phú Long (5); Phú Thuận (10); Phú Vang (1); Tam Hiệp (8); Thạnh Phước (6); Thạnh Trị (2); thị trấn Bình Đại (4); Thới Lai (10); Thới Thuận (4); Thừa Đức (2); Vang Quới Đông (2); Vang Quới Tây (7).

z3023616704234_f2bf82301490f10a3cefc2686dec63a4.jpg

Thông tin dịch tễ Bình Đại.

Ngoài tỉnh 1 ca ở Đồng Nai.​

NGUỒN: BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH BẾN TRE