Sáng 15-12-2021, tỉnh Bến Tre có 273 ca mắc Covid-19

Giồng Trôm mở rộng điều trị F0 tại nhà.

BDK.VN – Từ 18 giờ 14-12 đến 6 giờ ngày 15-12-2021, tỉnh có 273 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 17.055 ca. Trong đó, có 8.004 ca ra viện, 93 ca tử vong.

Các ca mắc mới gồm:

Châu Thành 121 ca tại Tân Thạch (26), Quới Sơn (23), Phú An Hòa (14), An Phước (12), Giao Long (12), Hữu Định (10), Phước Thạnh (4), Phú Túc (3), Tiên Thủy (3), Thị trấn (3), An Khánh (3), Tường Đa (2), An Hiệp (2), An Hóa (2), Phú Đức (1), Thành Triệu (1). Trong đó, ca Quới Sơn đang điều trị tại bệnh viện, được xét nghiệm tầm soát; ca Hữu Định tầm soát nhân viên bệnh viện; 1 ca Quới Sơn, An Hóa, Phú Túc công nhân Hải Hương, tự đi xét nghiệm dương tính; 1 ca Phú An Hòa công nhân Hanson, tự đi xét nghiệm dương tính; ca An Phước nhân viên Agribank Tiên Thủy, ngày 13-12-2021 test nhanh tầm soát tại Phòng Xét nghiệm y khoa Châu Thành dương tính; ca An Khánh công nhân Công ty Family, ngày 13-12-2021 bị khàn tiếng đến phòng xét nghiệm y khoa test nhanh tầm soát dương tính;

1 ca Hữu Định công nhân Công ty Duhal, ngày 13-12-2021 mệt mỏi, nghẹt mũi đến Phòng xét nghiệm Y khoa test nhanh dương tính; 1 ca Tân Thạch công nhân nước mắm Hồng Thành, ho, đau họng test nhanh dương tính; 1 ca Hữu Định công nhân – Công ty Dừa Lương Qưới, 13-12-2021 test nhanh dương tính tại Trugn tâm Y tế Châu Thành;

1 ca An Phước công nhân Môi Trường Hàn Việt Á, có triệu chứng đi xét nghiệm dương tính; 1 ca An Phước lấy mẫu tử thi; 5 ca Giao Long, 5 ca Tân Thạch Tường Đa, 4 ca Phước Thạnh, 6 ca Quới Sơn, 3 ca Phú An Hoà, 5 ca An Phước, 4 ca Hữu Định, 2 ca An Hiệp, Tường Đa test nhanh dương tính tại cơ sở y tế; các ca còn lại công nhân Khu công nghiệp Giao Long test nhanh dương tính.

TP. Bến Tre 40 ca tại Phường 6 (6), Phú Hưng (6), An Hội (5), Phường 7 (4), Bình Phú (4), Sơn Đông (4), Mỹ Thạnh An (3),  Phường 8 (2), Phú Khương (2), Phú Tân (1), Phú Nhuận (1), Phường 4 (1), Phường 5 (1). Trong đó, 2 ca Phường 6, 1 ca Phú Khương tầm soát nhân viên bệnh viện; 1 ca An Hội tầm soát nhân viên UBND tỉnh; 2 ca Sơn Đông, Mỹ Thạnh An, An Hội công nhân Khu công nghiệp Giao Long test nhanh dương tính; 1 ca Phú Hưng công nhân Công ty Gò Đàng, ngày 13-12-2021 test nhanh dương tính Trung tâm Y tế Châu Thành; các ca còn lại test nhanh dương tính tại cơ sở y tế và tự test dịch vụ.

Bình Đại 22 ca tại Vang Quới Tây (4), Long Hòa (4), Thới Lai (3), Đinh Trung (3), Long Định (2), Phú Thuận (2), Châu Hưng (1), Bình Thắng (1), Đại Hòa Lộc (1), Phú Long (1). Trong đó, ca Châu Hưng tầm soát nhân viên bệnh viện; ca Long Hòa, Đại Hòa Lộc, Long Định, Bình Thắng, Định Trung ghi nhận dương tính qua tầm soát và tự đi xét nghiệm tại cơ sở y tế; các ca còn lại công nhân Khu công nghiệp Giao Long test nhanh dương tính.

Giồng Trôm 22 ca tại Long Mỹ (4), Mỹ Thạnh (3), Hưng Nhượng (2), Lương Hòa (2), Bình Thành (2), Châu Hòa (1), Bình Hòa (1), Châu Bình (1), Hưng Phong (1), Tân Thanh (1), Sơn Phú (1), Lương Phú (1), Tân Hào (1), Phước Long (1). Trong đó, 1 ca Mỹ Thạnh tầm soát bệnh xá quân y; 2 ca Lương Hòa, Long Mỹ, Châu Bình, Hưng Phong, Bình Thành, Tân Thanh test nhanh dương tính; ca Sơn Phú tầm soát nhân viên bệnh viện; ca Long Mỹ công nhân Công ty Gò Đàng, ngày 13-12-2021 test nhanh dương tính Trung tâm Y tế Châu Thành; các ca còn lại công nhân Khu công nghiệp Giao Long.

Mỏ Cày Nam 18 ca tại Hương Mỹ (4), Thành Thới B (2), Bình Khánh (2), An Thạnh (2), Định Thủy (2), An Định (1), Thị trấn (1), Phước Hiệp (1), Minh Đức (1), Đa Phước Hội (1), Cẩm Sơn (1). Trong đó, 1 ca Định Thủy, 2 ca Hương Mỹ đang điều trị tại bệnh viện, được xét nghiệm tầm soát dương tính;

1 ca An Định công nhân Công ty Dừa Lương Qưới, ngày 13-12-2021 test nhanh dương tính tại Trung tâm Y tế Châu Thành; ca An Thạnh, Hương Mỹ công nhân Công ty Hải Hương, có triệu chứng đi xét nghiệm dương tính; ca Định Thủy, Hương  Mỹ, Thành Thới B, An Thạnh, Phước Hiệp test nhanh dương tính tại bệnh viện và tự đi xét nghiệm dịch vụ; các ca còn lại công nhân Khu công nghiệp Giao Long.

Ba Tri 13 ca tại Tân Mỹ (3), An Hòa Tây (2), Phước Ngãi (2), An Phú Trung (1), An Ngãi Trung (1), An Ngãi Tây (1), An Thủy (1), An Đức (1), Vĩnh Hòa (1). Trong đó, 1 ca An Thủy tầm soát nhân viên bệnh viện; ca An Ngãi Trung, Vĩnh Hòa, Phước Ngãi,  An Đức, An Thủy, An Phú Trung có triệu chứng đi xét nghiệm dương tính; các ca còn lại công nhân Khu công nghiệp Giao Long test nhanh dương tính.

Thạnh Phú 13 ca tại Mỹ Hưng (2), Đại Điền (2), Thới Thạnh (1), Thạnh Phong (1), Tân Phong (1), Phú Khánh (1), Hòa Lợi (1), An Thạnh (1), An Nhơn (1), An Điền (1). Trong đó, 2 ca Mỹ Hưng, An Thạnh, Tân Phong test nhanh dương tính; ca An Quy công nhân Công ty Đức Hậu Long, tự đi xét nghiệm dương tính; các ca còn lại công nhân Khu công nghiệp Giao Long test nhanh dương tính.

Mỏ Cày Bắc 12 ca tại Thanh Tân (2), Tân Thanh Tây (3), Tân Phú Tây (2), Thành An (2), Tân Thành Bình (1), Phú Mỹ (1), Tân Bình (1). Trong đó, ca Thanh Tân, 2 ca Tân Thanh Tây, Tân Bình, 2 ca Thành An, 1 ca Phú Mỹ test nhanh dương tính; các ca còn lại công nhân Khu công nghiệp Giao Long test nhanh dương tính.

Chợ Lách 9 ca tại Phú Sơn (3), Vĩnh Hòa (2), Vĩnh Thành (1), Vĩnh Bình (1), Sơn Định (1), Tân Thiềng (1). Trong đó, ca Vĩnh Hòa tự đến bệnh viện xét nghiệm dương tính; ca Phú Sơn công nhân Công ty Winbee, tự đi xét nghiệm dương tính; các ca còn lại công nhân Khu công nghiệp Giao Long test nhanh dương tính.

Ngoài tỉnh 3 ca có địa chỉ Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh và Tiền Giang.  Trong đó, ca Tiền Giang có triệu chứng đi xét nghiệm dương tính; 2 ca còn lại là người về từ vùng dịch, xét nghiệm dương tính.

Trong số ca mắc, có 271 ca ghi nhận tại cộng đồng trong tỉnh, ngoài tỉnh 2 ca.

Nguồn: BĐK- https://baodongkhoi.vn/sang-15-12-2021-tinh-co-273-ca-mac-covid-19-15122021-a94573.html