Sáng 16-12-2021, tỉnh Bến Tre có 35 ca mắc Covid-19

BDK.VN – Từ 18 giờ ngày 15-12 đến 6 giờ ngày 16-12-2021, tỉnh có 35 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 17.938 ca. Trong đó, có 8.324 ca ra viện, 96 ca tử vong.

Các ca mắc mới gồm:

TP. Bến Tre 15 ca tại Phường 7 (3), Nhơn Thạnh (2), Phú Khương (2), Phú Tân (2), Phường 8 (2), Phú Hưng (1), Bình Phú (1), Mỹ Thạnh An (1).

Trong đó, ca Phú Khương, Phường 7 test nhanh tầm soát dương tính; các ca còn lại đến bệnh viện test dịch vụ kiểm tra dương tính.

Ba Tri 9 ca tại An Bình Tây (3), An Đức (2), An Ngãi Trung (2), Thị trấn (2). Trong đó, 2 ca An Ngãi Trung đến bệnh viện test dịch vụ kiểm tra dương tính; các ca còn lại test nhanh tầm soát dương tính.

Mỏ Cày Nam 4 ca tại Thành Thới A, Phước Hiệp, An Thới, Đa Phước Hội. Trong đó, ca Đa Phước Hội test nhanh tầm soát dương tính; các ca còn lại đến bệnh viện test dịch vụ kiểm tra dương tính.

 Châu Thành 3 ca tại An Phước, Tam Phước, Hữu Định. Trong đó, ca An Phước, Tam Phước test nhanh tầm soát dương tính; ca còn lại đến bệnh viện test dịch vụ kiểm tra dương tính.

Chợ Lách 2 ca tại Thị trấn, Long Thới. Trong đó, ca Long Thới tiếp xúc F0, ca còn lại test nhanh tầm soát dương tính.

Giồng Trôm 2 ca tại Lương Quới, Lương Hòa đến bệnh viện test dịch vụ kiểm tra dương tính.

Các ca mắc đều ghi nhận tại cộng đồng, trong tỉnh.

NGUỒN: BĐK -https://baodongkhoi.vn/sang-16-12-2021-tinh-co-35-ca-mac-covid-19-16122021-a94618.html