Sáng 17-12-2021, tỉnh Bến Tre có 402 ca mắc Covid-19

BDK.VN – Từ 18 giờ ngày 16-12 đến 6 giờ ngày 17-12-2021, tỉnh có 402 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 19.012 ca. Trong đó, có 8.699 ca được điều trị khỏi, 101 ca tử vong.

Các ca mắc mới gồm:

Châu Thành 170 ca tại Tiên Thủy (23), Phước Thạnh (15), Tân Thạch (15), Quới Sơn (13), Tam Phước (13), An Hiệp (11), Hữu Định (11), Phú Đức (9), Phú Túc (8), An Phước (8), Quới Thành (7), Giao Long (6), Tiên Long (5), Tân Phú (5), Thành Triệu (5), Thị trấn (3), An Hóa (3), Sơn Hòa (3), Tường Đa (3), An Khánh (2), Phú An Hòa (2).

Mỏ Cày Nam 165 ca tại Thành Thới B (25), Thị trấn (19, An Định (13), Định Thủy (13), Tân Hội (13), Tân Trung (11), An Thạnh (10), Bình Khánh (10), Cẩm Sơn (10), Minh Đức (8), Ngãi Đăng (8), Thành Thới A (7), An Thới (7), Hương Mỹ (6), Đa Phước Hội (4), Phước Hiệp (1).

TP. Bến Tre 16 ca tại Phú Hưng (4), Sơn Đông (3), Mỹ Thạnh An (2),  Phú Khương (2), Phú Nhuận (1), Bình Phú (1), Phường 8 (1), Phường 6 (1), Phường 4(1).

Bình Đại 13 ca tại Long Hòa (4) Vang Quới Tây (2), Thới Lai (1), Thừa Đức (1), Châu Hưng (1), Định Trung (1), Lộc Thuận (1), Vang Quới Đông (1), Phú Long (1).

Giồng Trôm 9 ca tại Thạnh Phú Đông, Hưng Nhượng, Phong Mỹ, Lương Hòa, Mỹ Thạnh, Thị Trấn Giồng Trôm, Bình Thành, Thuận Điền, Lương Phú.

Mỏ Cày Bắc 6 ca tại Tân Thành Bình (4), Thanh Tân (1), Nhuận Phú Tân (1).

Ba Tri 5 ca tại An Bình Tây, An Hiệp, Vĩnh Hòa, Bảo Thạnh, An Ngãi Trung.

Chợ Lách 5 ca tại Hưng Khánh Trung B (2), Phú Phụng (1), Vĩnh Hòa (1), Phú Sơn (1).

Thạnh Phú 1 ca tại An Nhơn.

Ngoài tỉnh 12 ca có địa chỉ Tiền Giang (6), Sóc Trăng (2), Trà Vinh (2), Bà Rịa – Vũng Tàu (1), Bạc Liêu (1).

Trong số ca mắc, có 397 ca ghi nhận tại cộng đồng, 2 ca khu cách ly, ngoài tỉnh 3 ca.

Các ca cộng đồng trong tỉnh:

+ Liên quan ổ dịch công ty: Aliance One 21 ca, Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam – Chi nhánh SXKD thức ăn thủy sản 13 ca, Alpha 1 ca, Cơ sở dừa Minh Hải 1 ca, Cơ sở dừa Phượng 6 ca, Thành Công 3 ca, Cơ sở gia công lưới an toàn 1 ca, CP đông lạnh  (An Hiệp) 2 ca, Familly 1 ca, Dừa lương Quới 2 ca, Đức Hậu Long 2 ca, FAS 11 ca, Gennex 1 ca, Hải Hương 8 ca, Gò Đàng 11 ca, Hậu Giang 1 ca, Hoàng Nam 1 ca, Hùng Vương 2 ca, Minwei 1 ca, Nidec 1 ca, Phương Đông 1 ca, Pungook 17 ca, Showa 1 ca, Sigma 17 ca, Trung Việt Thái 2 ca, Unisol 9 ca, Việt Thành 2 ca, Vietcombank Bến Tre 1 ca, Vật liệu xây dựng Hoàng Thy 1 ca.

+ Các huyện: Ba Tri: 2 ca, Bình Đại 2 ca, Châu Thành 77 ca, Chợ Lách 2 ca, Giồng Trôm 3 ca, Mỏ Cày Nam 153 ca, Thạnh Phú 1 ca, TP. Bến Tre 10 ca.

nguồn: BĐK- https://baodongkhoi.vn/sang-17-12-2021-tinh-co-402-ca-mac-covid-19-17122021-a94663.html