Sáng 19-12-2021, tỉnh Bến Tre có 222 ca mắc Covid-19

Từ 18 giờ ngày 18-12-2021 đến 6 giờ ngày 19-12-2021, tỉnh có 222 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 20.787 ca. Trong đó, có 9.633 ca được điều tri khỏi bệnh, 111 ca tử vong.

Người dân tham gia tiêm mũi vắc-xin bổ sung.

TP. Bến Tre 192 ca tại Phú Hưng (29), Bình Phú (22), Nhơn Thạnh (21), Sơn Đông (19), Mỹ Thạnh An (16), Phú Khương (13), Phú Nhuận (13), Phường 8 (12), Phường 7 (12), Phú Tân (10), Phường 6 (9), An Hội (8), Phường 5 (5), Phường 4 (3).

Mỏ Cày Bắc 8 ca tại Hưng Khánh Trung A (4), Tân Thành Bình (2), Thanh Tân (1), Nhuận Phú Tân (1).

Châu Thành 5 ca tại An Phước, Tân Thạch, Phước Thạnh, Tân Phú, Tiên Thủy.

Giồng Trôm 5 ca tại Lương Quới (2), Sơn Phú (2), Mỹ Thạnh (1).

Chợ Lách 4 ca tại Vĩnh Hòa (2), Phú Phụng (1), Vình Thành (1).

Mỏ Cày Nam 3 ca tại Thị trấn, Ngãi Đăng, Thành Thới B.

Ba Tri 2 ca tại Mỹ Chánh.

Thạnh Phú 1 ca tại Thạnh Phong.

Ngoài tỉnh 2 ca có địa chỉ Nam Định, Hà Tỉnh.

Trong số các ca mắc, có 208 ca ghi nhận tại cộng đồng trong tỉnh; 12 ca khu cách ly, cách ly tại nhà; 2 ca ngoài tỉnh. Trong đó, liên quan công ty: Aliance One 1 ca, Ban Quản lý Dự án phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp 1 ca, Công ty cơ khí Mạnh Phát 1 ca, Thế Giới Việt 1 ca, Công trình đô thị Bến Tre 1 ca, Thạch dừa Minh Châu 3 ca, Điện lực Bến Tre 1 ca, Lò dừa Đăng Quang 1 ca, Trung tâm Phát triển quỹ đất Bến Tre 1 ca, Việt Hồng 2 ca, Công ty TNHHMTV Xây dựng và Phát triển đô thị 1 ca.

Thông tin chi tiết cập nhật tại đây.

NGUỒN: BĐK – https://baodongkhoi.vn/sang-19-12-2021-tinh-co-222-ca-mac-covid-19-19122021-a94741.html