Sáng 20-12-2021, tỉnh Bến Tre có 193 ca mắc Covid-19

BDK.VN – Từ 18 giờ 19-12 đến 6 giờ ngày 20-12-2021, tỉnh có 193 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 21.710 ca. Trong đó, có 10.168 ca được điều trị khỏi bệnh, 119 ca tử vong.

Các ca mắc mới gồm:

Chợ Lách 57 ca tại Tân Thiềng (13), Sơn Định (7), Vĩnh Bình (7), Vĩnh Hòa (6), Long Thới (5), Phú Phụng (5), Hòa Nghĩa (4), Hưng Khánh Trung B (4), Vĩnh Thành (4), Phú Sơn (1), Thị trấn (1).

Ba Tri 53 ca tại Thị trấn (10), An Hòa Tây (7), Phú Lễ (6), An Bình Tây (5), Bảo Thạnh (4), An Đức (3), Vĩnh Hòa (3), An Ngãi Trung (3), An Thủy (2), Bảo Thuận (2), Mỹ Thạnh (2), Mỹ Hòa (1), Mỹ Chánh (1), Tân Mỹ (1), Tân Hưng (1), An Ngãi Tây (1), An Phú Trung (1).

Châu Thành 35 ca tại An Phước (10), Giao Long (4), Quới Sơn (4), Phúc Túc (3), Phú An Hòa (2), An Hiệp (2), Tân Thạch (2), Tiên Thủy (1), An Hóa (1), An Khánh (1), Phú Đức (1), Sơn Hòa (1), Tân Phú (1), Tường Đa (1).

Bình Đại 14 ca tại Long Định (3), Phú Thuận (3), Châu Hưng (2), Long Hòa (2), Định Trung (1), Phú Vang (1), Thới Lai (1), Vang Quới Tây (1).

Giồng Trôm 9 ca tại Lương Hòa, Tân Hào, Tân Lợi Thạnh, Thạnh Phú Đông, Châu Bình, Bình Hòa, Mỹ Thạnh.

Thạnh Phú 9 ca tại Tân Phong (3), Thạnh Hải (2), An Nhơn (1), Hòa Lợi (1), Thị trấn (1), Quới Điền (1).

TP. Bến Tre 6 ca tại Phú Nhuận (2), Phường 8 (1), An Hội (1), Sơn Đông (1), Phú Khương (1).

Mỏ Cày Bắc 6 ca tại Hưng Khánh Trung A (1), Hòa Lộc, Nhuận Phú Tân, Tân Thanh Tây, Thạnh Ngãi, Thanh Tân.

Mỏ Cày Nam 4 ca tại Ngãi Đăng, Hương Mỹ, An Định, Cẩm Sơn.

Thông tin chi tiết cập nhật tại đây.

Các ca mắc đều ghi nhận tại cộng đồng trong tỉnh. Trong đó, liên quan Công ty Thế Giới Việt 90 ca, Alliance One 1 ca.

Nguồn: BĐK – https://baodongkhoi.vn/sang-20-12-2021-tinh-co-193-ca-mac-covid-19-20122021-a94783.html