Trưa 20-12-2021, tỉnh Bến Tre có 239 ca mắc Covid-19

Từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 20-12-2021, tỉnh có 239 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 21.949 ca. Trong đó, có 10.168 ca được điều trị khỏi bệnh, 119 ca tử vong.

Các ca mắc mới gồm:

Châu Thành 202 ca tại An Hiệp (26), Tiên Thủy (23), Giao Long (22), Quới Sơn (16), An Hóa (14), An Phước (14), Phước Thạnh (14), Tam Phước (13), Tân Thạch (10), Hữu Định (9), Phú An Hòa (8), Tiên Long (8), Thành Triệu (4), Tân Phú (3), An Khánh (3), Phú Túc (2), Sơn Hòa (2), Phú Đức (1), Thị trấn (1), Tường Đa (1).

Bình Đại 14 ca tại Thạnh Trị (2), Phú Thuận (2), Long Hòa (2), Long Định (2), Bình Thắng (1), Bình Thới (1), Phú Long (1), Tam Hiệp (1), Thạnh Phước (1), Vang Quới Đông (1).

Giồng Trôm 7 ca tại Thạnh Phú Đông (2), Phong Nẫm (2), Hưng Nhượng (2), Châu Bình (1).

Mỏ Cày Bắc 7 ca tại Phước Mỹ Trung (2), Tân Phú Tây (2), Khánh Thạnh Tân (1), Thanh Tân (1), Hòa Lộc (1).

Ba Tri 3 ca tại An Phú Trung (2), Mỹ Chánh (1).

Mỏ Cày Nam 2 ca tại Ngãi Đăng, Tân Trung.

Chợ Lách 1 ca tại Long Thới.

Thạnh Phú 1 ca tại Quới Điền.

TP. Bến Tre 1 ca tại Sơn Đông.

Ngoài tỉnh 1 ca có địa chỉ Bình Dương.

Trong số ca mắc có 238 ca ghi nhận trong tỉnh tại cộng đồng, 1 ca ngoài tỉnh.

Trong đó, liên quan công ty: Alliance One 28 ca, Pungkook 6 ca, Sigma 24 ca, Covina 4 ca, FAS 15 ca, Hải Hương 24 ca, Hanson 2 ca, Unisoll 11 ca, An Phát 1 ca, Betrimet 1 ca, Gò Đàng 6 ca, Himaru 1 ca, Hùng Vương 7 ca, Lương Quới 6 ca, Đại Vượng Phú 2 ca, Duhal 1 ca, Minwie 1 ca, Nidec 1 ca, Thuỷ sản Vinh Quang (Tiền Giang) 1 ca, Phương Đông 1 ca, Thế Giới Việt 1 ca, Gennex 1 ca, Co.opmart 2 ca.

Thông tin chi tiết cập nhật tại đây.

Nguồn: BĐK- https://baodongkhoi.vn/trua-20-12-2021-tinh-co-239-ca-mac-covid-19-20122021-a94790.html