Bến Tre trưa 21/12 có 310 ca dương tính Covid19 mới

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID-19 TẠI BẾN TRE TỪ 06 GIỜ ĐẾN 11 GIỜ NGÀY 21/12/2021

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo, Bến Tre có 310 ca mắc mới. Trong đó:

  • Trong tỉnh: 308 ca

  • Cộng đồng: 304 ca:

  • Liên quan công ty: Alliance One: 22 ca, Sigma: 22 ca, Mê Kông: 01 ca, Gennex: 03 ca, dừa Lương Qưới: 04 ca, Thế giới Việt: 01 ca, Covina: 06 ca, CP: 03 ca, FAS: 06 ca, Hải Hương: 23 ca, Thủy sản Hùng Vương: 11 ca, Pungkook: 06 ca, Sigma: 22 ca, điện Đại Phú: 01 ca, Gò Đàng: 03 ca, Unisoll: 06 ca, Nidec: 01 ca, Hanson: 01 ca, JSB: 02 ca, thạch dừa Phúc Hải: 01 ca, Cty tôm Phan Nhựt Tàu: 01 ca, Vũ Vân Anh: 01 ca, Bia Sài Gòn: 01 ca, Minh Châu: 01 ca, Phước Thịnh: 01 ca, Gia Tiến: 01 ca, Việt Thành: 01 ca, Go: 01 ca.

  • Các huyện: Giồng Trôm: 03 ca, Mỏ Cày Bắc: 07 ca, Mỏ Cày Nam: 02 ca, Ba Tri: 06 ca, TPBT: 01 ca, Châu Thành: 94 ca, Bình Đại: 19 ca, Thạnh Phú: 20 ca.

  • Khu cách ly: 04 ca.

  • Ngoài tỉnh: 02 ca:

. Cộng đồng: 02 ca.

  • Tổng số ca cộng dồn: 22.974 ca.

  • Cộng dồn F0 điều trị tại nhà: 7.794 ca.

  • Cộng dồn số F0 kết thúc điều trị: 10.553 ca.

  • Cộng dồn số ca tử vong: 125 ca.

Nguồn: CDC Bến Tre