Sáng 21-12-2021, tỉnh Bến Tre có 282 ca mắc Covid-19

Từ 18 giờ ngày 20-12 đến 6 giờ ngày 21-12-2021, tỉnh có 282 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 22.664 ca. Trong đó, có 10.553 ca được điều trị khỏi bệnh và 125 ca tử vong.

Các ca mắc mới gồm:

TP. Bến Tre 271 ca tại Phú Hưng (33), Phú Khương (31), Phường 7 (30), Bình Phú (28), Sơn Đông (25), An Hội (23), Nhơn Thạnh (22), Phường 8 (14), Phú Nhuận (13), Phường 6 (13), Mỹ Thạnh An (11), Phú Tân (11), Phường 4 (9), Phường 5 (8).

Ba Tri 8 ca tại Thị trấn (3), Vĩnh An (2), Mỹ Thạnh (1), An Phú Trung (1), An Thủy (1).

Giồng Trôm 1 ca tại Thạnh Phú Đông.

Mỏ Cày Bắc 1 ca tại Tân Thanh Tây.

Mỏ Cày Nam 1 ca tại An Định.

Các ca mắc mới đều ghi nhận tại cộng đồng trong tỉnh.

Trong đó, liên quan công ty: Alliance One 1 ca, Sigma 2 ca, Cơ sở dừa Lê Quang 1 ca, Giày Taida 1 ca, Co.opmart 2 ca, Bách hóa xanh (Châu Thành) 1 ca, Việt Hồng 2 ca.

Thông tin chi tiết cập nhật tại đây.

Nguồn: BĐK- https://baodongkhoi.vn/sang-21-12-2021-tinh-co-282-ca-mac-covid-19-21122021-a94818.html