Sáng 22-12-2021, tỉnh Bến Tre có 283 ca mắc Covid-19

BDK.VN – Từ 18 giờ 21-12 đến 6 giờ ngày 22-12-2021, tỉnh có 283 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 23.380 ca. Trong đó, có 11.291 ca được điều trị khỏi bệnh, 127 ca tử vong.

Ca mắc mới gồm:

TP. Bến Tre 221 ca tại Nhơn Thạnh (35), Phú Khương (31), Sơn Đông (26), Phường 6 (19), Mỹ Thạnh An (17), Phường 7 (15), Phường 5 (14), Phường 8 (14), An Hội (10), Phú Hưng (10), Phú Tân (10), Bình Phú (8), Phường 4 (8), Phú Nhuận (4).

Giồng Trôm 14 ca tại Bình Hòa (2), Thuận Điền (2), Mỹ Thạnh (2), Châu Bình (1), Châu Hòa (1), Thạnh Phú Đông (1), Phong Mỹ (1), Tân Lợi Thạnh (1), Hưng Lễ (1), Tân Thanh (1), Lương Hòa (1).

Bình Đại 12 ca tại Châu Hưng (5), Thùa Đức (3), Long Hòa (2), Bình Thới (1), Lộc Thuận (1).

Châu Thành 10 ca tại An Phước (3), An Khánh (1), Giao Hòa (1), Giao Long (1), Hữu Định (1),

Tân Thạch (1), Tường Đa (1), Quới Sơn (1)

Mỏ Cày Nam (9) Thị trấn (5), An Thạnh (1), Bình Khánh (1), Tân Trung (1), Ngãi Đăng (1).

Mỏ Cày Bắc 5 ca tại Tân Thành Bình (3), Tân Bình (1), Nhuận Phú Tân (1).

Chợ Lách 4 ca tại Sơn Định (2), Thị trấn (1), Hưng Khánh Trung B (1).

Ba Tri 2 ca tại An Hiệp, An Đức.

Thạnh Phú 1 ca tại Thạnh Hải.

Ngoài tỉnh 5 ca có địa chỉ TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bắc Giang, An Giang, Đắk Lắk.

Trong số ca mắc mới, có 279 ca ghi nhận trong tỉnh, 4 ca ngoài tỉnh. Trong đó, liên quan công ty: FAS 1 ca, Taida 1 ca, Công ty Bia sài Gòn (Bến Tre) 4 ca, Việt Hồng 2 ca, Unisol 12 ca.

Thông tin chi tiết cập nhật tại đây.

Nguồn: BĐK- https://baodongkhoi.vn/sang-22-12-2021-tinh-co-283-ca-mac-covid-19-22122021-a94862.html