Sáng 24/12 Bến Tre thêm 71 ca MẮC COVID

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID-19 TẠI BẾN TRE TỪ 18 GIỜ NGÀY 23/12/2021 ĐẾN 06 GIỜ NGÀY 24/12/2021

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo, Bến Tre có 71 ca mắc mới. Trong đó:

  • Trong tỉnh: 70 ca
  • Cộng đồng: 70 ca:

  • Liên quan công ty: Unisoll: 06 ca, Toyota Bến Tre: 01 ca, Gennex: 01 ca, FAS: 02 ca, Alliance One: 02 ca, Betrimex: 01 ca, Sigma: 01 ca, Âu Việt: 01 ca, JSB: 01 ca, dừa Lương Qưới: 01 ca, Tỷ Thành: 01 ca, khô mực Phương Nam: 01 ca.

  • Các huyện: Ba Tri: 01 ca, Châu Thành: 12 ca, Chợ Lách: 04 ca, Giồng Trôm: 02 ca, Mỏ Cày Bắc: 08 ca, Mỏ Cày Nam: 07 ca, TPBT: 02 ca, Thạnh Phú: 15 ca.

  • Ngoài tỉnh: 01 ca.

. Cộng đồng: 01 ca.

  • Tổng số ca cộng dồn: 24.164 ca.
  • Cộng dồn F0 điều trị tại nhà: 9.856ca.

  • Cộng dồn số F0 kết thúc điều trị: 12.391 ca.

  • Cộng dồn số ca tử vong: 134 ca.

Nguồn: CDC Bến Tre