Trưa 23-12-2021, tỉnh Bến Tre có 225 ca mắc Covid-19

BDK.VN – Từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 23-12-2021, tỉnh có 225 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 23.901 ca. Trong đó có 11.818 ca được điều trị khỏi bệnh, 129 ca tử vong.

Trưa 23-12-2021, tỉnh có 225 ca mắc Covid-19 – Báo Đồng Khởi Online

Các ca mắc mới gồm:

TP. Bến Tre 136 tại Nhơn Thạnh (22), Mỹ Thạnh An (19), Phường 8 (17), Phú Hưng (15), Phú Nhuận (13), Bình Phú (10), An Hội (9), Phường 5 (9), Sơn Đông (9), Phường 7 (5), Phường 6 (4), Phú Khương (4).

Thạnh Phú 18 ca tại An Thuận (3), Quới Điền (3), Thị trấn (3), Tân Phong (2), Thới Thạnh (2), An Điền (1), An Qui (1), Giao Thạnh (1), Hòa Lợi (1), Mỹ An (1).

Ba Tri 18 ca tại An Bình Tây (2), An Đức (2), Mỹ Thạnh (2), Tân Hưng (2), Thị trấn (2), Vĩnh An (2), Tân Thủy (2), An Ngãi Trung (1), An Phú Trung (1), Bảo Thuận (1), Phước Ngãi (1).

Mỏ Cày Bắc 15 ca tại Nhuận Phú Tân (6), Thành An (5), Hòa Lộc (4)

Chợ Lách 15 ca tại Hòa Nghĩa (3), Tân Thiềng (3), Vĩnh Thành (3), Phú Sơn (2), Sơn Định (2), Thị trấn (1), Vĩnh Hòa (1).

Mỏ Cày Nam 7 ca tại An Định (2), Hương Mỹ (1), Ngãi Đăng (1), Phước Hiệp (1), Tân Hội (1), Thị trấn (1).

Châu Thành 7 ca tại Tiên Thủy (2), An Khánh (1), An Phước (1), Phú An Hòa (1) Phú Túc (1), Tam Phước (1).

Bình Đại 6 ca tại Thị trấn (2), Định Trung (1), Lộc Thuận (1), Thừa Đức (1), Vang Quới Đông (1).

Giồng Trôm 3 ca tại Thị trấn (2), Bình Thành (1).

Các ca mắc mới đều ghi nhận tại cộng đồng. Trong đó, liên quan công ty: Tỷ Thành 7 ca, Phương Nam 1 ca, JSB 1 ca, Thế Giới Việt 1 ca, may Việt Hồng 3 ca, Unisoll 1 ca, dừa Lê Quang 2 ca, Alliance One 1 ca, kẹo Đông Á 1 ca, quảng cáo Huỳnh Gia Phát 1 ca, Sigma 1 ca.

Thông tin chi tiết cập nhật tại đây.

Nguồn: BĐK- https://baodongkhoi.vn/trua-23-12-2021-tinh-co-225-ca-mac-covid-19-23122021-a94915.html