TRƯA 24/12 BẾN TRE có 42 ca mắc Covid19

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID-19 TẠI BẾN TRE TỪ 06 GIỜ ĐẾN 11 GIỜ NGÀY 24/12/2021

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo, Bến Tre có 42 ca mắc mới. Trong đó:

 • Trong tỉnh: 42 ca:
 • Cộng đồng: 42 ca:

 • Liên quan công ty: 0 ca.
 • Các huyện: Ba Tri: 08 ca, Chợ Lách: 01 ca, Giồng Trôm:
 • 01 ca, Mỏ Cày Bắc: 04 ca, Mỏ Cày Nam: 14 ca, TPBT:
 • 12 ca, Bình Đại: 02 ca.

 • Ngoài tỉnh: 0 ca.
 • Tổng số ca cộng dồn: 24.206 ca.

 • Cộng dồn F0 điều trị tại nhà: 9.856ca.

 • Cộng dồn số F0 kết thúc điều trị: 12.391 ca.

 • Cộng dồn số ca tử vong: 134 ca.

Nguồn: CDC Bến Tre