Sáng 31-12-2021, tỉnh Bến Tre có 85 ca mắc Covid-19

BDK.VN – Từ 18 giờ ngày 30-12 đến 6 giờ ngày 31-12-2021, tỉnh ghi nhận 85 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 25.577 ca. Trong đó có 16.614 ca kết thúc điều trị, 175 ca tử vong.

Ca mắc mới gồm:

TP. Bến Tre 30 ca tại Phường 7 (7), Mỹ Thạnh An (4), Phú Tân (3), Phường 5 (2), Phường 6 (2), Phú Khương (2), Nhơn Thạnh (2),  Phú Nhuận (2), Sơn Đông (2), An Hội (1), Phú Hưng (1), Phường 4 (1),  Bình Phú (1).

Châu Thành 14 ca tại An Khánh (5), Hữu Định (2), Phước Thạnh (2), An Phước (2), Quới Sơn (1), Phú Đức (1), Tân Phú (1).

Giồng Trôm 13 ca tại Bình Hòa (3), Bình Thành (2), Mỹ Thạnh (2), Thạnh Phú Đông (2), Châu Hòa (1), Long Mỹ (1), Tân Thanh (1), Thị trấn (1).

Mỏ Cày Bắc 9 ca tại Hưng Khánh Trung A (6), Tân Bình (1), Thành An (1), Tân Thành Bình (1).

Bình Đại 6 ca tại Lộc thuận, Long Hòa, Vang Quới Đông, Vang Quới Tây, Thạnh Phước, Thạnh Trị.

Mỏ Cày Nam 5 ca tại An Thạnh (3), Thành Thới A (1), Thị trấn (1).

Mỏ Cày Bắc 9 ca tại Hưng Khánh Trung A (6), Tân Bình (1), Thành An (1), Tân Thành Bình (1).

Bình Đại 6 ca tại Lộc thuận, Long Hòa, Vang Quới Đông, Vang Quới Tây, Thạnh Phước, Thạnh Trị.

Mỏ Cày Nam 5 ca tại An Thạnh (3), Thành Thới A (1), Thị trấn (1).

Ba Tri 3 ca tại Vĩnh An (2), An Thủy (1).

Chợ Lách 3 ca tại Sơn Định (2), Hưng Khánh Trung B (1).

Thạnh Phú 2 ca tại An Qui, Đại Điền.

Các ca mắc đều được ghi nhận tại cộng đồng. Trong đó, liên quan công ty: Thuận Hải 1 ca, Jacobi Carbon 2 ca, Công ty Dừa Định Phú Mỹ 3 ca.

Các huyện: Ba Tri 3 ca, Bình Đại 6 ca, Châu Thành 10 ca, Chợ Lách 3 ca, Giồng Trôm 13 ca, Mỏ Cày Bắc 9 ca, Mỏ Cày Nam 5 ca, Thạnh Phú 2 ca, TP. Bến Tre 28 ca.

Thông tin chi tiết cập nhật tại đây.

Nguồn: BDK- https://baodongkhoi.vn/sang-31-12-2021-tinh-co-85-ca-mac-covid-19-31122021-a95208.html