TRƯA NGÀY 01/01/2022 Bến Tre có 114 ca mắc mới

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID-19 TẠI BẾN TRE TỪ 06 GIỜ ĐẾN 11 GIỜ NGÀY 01/01/2022

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID-19 TẠI BẾN TRE TỪ 06 GIỜ ĐẾN 11 GIỜ NGÀY 01/01/2022

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo, Bến Tre có 114 ca mắc mới.

Trong đó:            

                      
Trong tỉnh: 113 ca:


+ Cộng đồng: 112 ca:
– Liên quan các công ty: 0 ca.


– Các huyện: Ba Tri: 07 ca, Bình Đại: 06 ca, Chợ Lách: 01 ca, Châu Thành: 13 ca, Giồng Trôm: 12 ca,  Mỏ Cày Bắc: 08 ca, Mỏ Cày Nam: 20 ca, TPBT: 44 ca.


+ Khu cách ly:  01 ca.
* Ngoài tỉnh: 01 ca
+ Cộng đồng: 01 ca.  

                                                             
* Tổng số ca cộng dồn: 25.998 ca.    

                                                        
* Cộng dồn F0 điều trị tại nhà: 14.502 ca. 

                                                         
* Cộng dồn số F0 kết thúc điều trị: 17.360 ca.     

                                                        
* Cộng dồn số ca tử vong: 182 ca.

Xem chi tiết: Tập tin : bc-bcd-11h-1.1.xls

Nguồn: CDC Bến Tre