TRƯA 3/1/2022: BẾN TRE THÊM 77 CA DƯƠNG TÍNH MỚI

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo, Bến Tre có 77 ca mắc mới (trong đó có 57 ca test nhanh dương). Trong đó:               

* Trong tỉnh: 77 ca.

+ Cộng đồng: 77 ca.

– Các huyện: Ba Tri: 02 ca, Châu Thành: 02 ca, Giồng Trôm: 01 ca, Mỏ Cày Bắc: 03 ca, Mỏ Cày Nam: 03 ca, Thạnh Phú: 57 ca, TPBT: 09 ca. 

+ Khu cách ly: 0 ca.

* Ngoài tỉnh: 0 ca.

+ Cộng đồng: 0 ca.    

     

* Tổng số ca cộng dồn: 26.399 ca. 

* Cộng dồn F0 điều trị tại nhà: 15.254 ca.   

     

* Cộng dồn số F0 kết thúc điều trị: 19.182 ca.  

       

* Cộng dồn số ca tử vong: 206 ca.

File đính kèmTập tin : bc-bcd-11h-03.01.xls

Nguồn tin: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bến Tre