Sáng 4-1-2022, tỉnh Bến Tre có 115 ca mắc Covid-19

BDK.VN – Từ 18 giờ ngày 3-1 đến 6 giờ ngày 4-1-2022, tỉnh ghi nhận 115 ca mắc gồm: 81 ca test nhanh dương tính, 34 ca PCR dương tính, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 26.631 ca. Trong đó có 20.040 ca kết thúc điều trị, 209 ca tử vong.

Ca mắc mới gồm:

Bình Đại 81 ca tại Vang Quới Đông (9), Vang Quới Tây (7), Thị trấn (7), Long Hòa (7), Bình Thắng (6), Phú Thuận (6), Định Trung (6), Phú Long (5), Thừa Đức (5), Thới Lai (5), Long Định (4), Đại Hòa Lộc (4), Bình Thới (3), Thới Thuận (3), Châu Hưng (2), Tam Hiệp (1), Thạnh Trị (1).

Mỏ Cày Bắc 10 ca tại Tân Bình (4), Hòa Lộc (2), Tân Thành Bình (2), Phú Mỹ (1), Thành An (1).

Châu Thành 6 ca tại Hữu Định (2), Tân Thạch (2), Phú An Hòa (1), Tam Phước (1).

Mỏ Cày Nam 5 ca tại An Định, An Thạnh, Bình Khánh, Định Thủy, Hòa Lộc.

Chợ Lách 5 ca tại Hưng Khánh Trung B, Long Thới, Sơn Định, Tân Thiềng, Vĩnh Bình.

Thạnh Phú 4 ca tại An Thuận (2), Thị trấn (2).

TP. Bến Tre 2 ca tại Mỹ Thạnh An, Phường 8.

Ba Tri 1 ca tại An Bình Tây.

Giồng Trôm 1 ca tại Phước Long.

Các ca mắc đều ghi nhận tại cộng đồng. Trong đó, liên quan công ty Unisoll 1 ca. Các huyện: Ba Tri  1 ca, Bình Đại 81 ca, Châu Thành 5 ca, Chợ Lách 5 ca, Giồng Trôm 1 ca, Mỏ Cày Bắc 10 ca, Mỏ Cày Nam 5 ca, Thạnh Phú 4 ca, TP. Bến Tre 2 ca.

Thông tin chi tiết cập nhật tại đây.

Nguồn: BĐK- https://baodongkhoi.vn/sang-4-1-2022-tinh-co-115-ca-mac-covid-19-04012022-a95338.html