Sáng 5-1-2022, tỉnh Bến Tre có 137 ca mắc Covid-19

BDK.VN – Từ 18 giờ ngày 4-1 đến 6 giờ ngày 5-1-2022, tỉnh ghi nhận 137 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 27.149 ca. Trong đó có 21.092 ca điều trị khỏi, 215 ca tử vong.

Điều điều trị Covid-19.
Điều điều trị Covid-19.

Ca mắc mới gồm: 

TP. Bến Tre 22 ca tại Phú Khương (4), Sơn Đông (4), Phường 7 (3), Bình Phú (2), Phường 4 (2), Phường 5 (2), Phú Tân (2), Mỹ Thạnh An (1), Nhơn Thạnh (1), Phú Nhuận (1)

Mỏ Cày Bắc 33 ca tại Thanh Tân (7), Khánh Thạnh Tân (4), Thạnh Ngãi (4), Tân Thành Bình (4), Hòa Lộc (3), Tân Bình (3), Tân Phú Tây (2), Thành An (2), Hưng Khánh Trung A (1), Nhuận Phú Tân (1), Phú Mỹ (1), Tân Thanh Tây (1).

Mỏ Cày Nam 22 ca tại Hương Mỹ (6), An Định (3), Bình Khánh (3), Minh Đức (3), Định Thủy (2), Tân Trung (1), Thành Thới A (1), Đa Phước Hội (1), Phước Hiệp (1), Tân Hội (1).

Thạnh Phú 18 ca tại An Nhơn (4), Mỹ An (3), An Qui (2), An Thạnh (2), An Thuận (1), Hòa Lợi (2), Thới Thạnh (1), Đại Điền (1), Quới Điền (1), Thạnh Hải (1).

Châu Thành 11 ca tại Giao Long (3), Quới Sơn (2), Hữu Định (2), Phú An Hòa (1), An Khánh (1), An Phước (1), Tiên Long (1).

Giồng Trôm 9 ca tại Bình Thành (3), Bình Hòa (1), Phong Nẫm (1), Tân Thanh (1), Hưng Phong (1), Mỹ Thạnh (1).

Bình Đại 6 ca tại Thị trấn (2), Bình Thới (1), Đại Hòa Lộc (1), Long Định (1), Thới Thuận (1).

Chợ Lách 5 ca tại Phú Phụng (4), Tân Thiềng (1).

Các ca mắc đều ghi nhận tại cộng đồng trong tỉnh. Trong đó, Công ty UNisoll 95 ca, Châu Thành 11 ca, Giồng Trôm 5 ca, Mỏ Cày Bắc 1 ca, TP. Bến Tre 9 ca, Bình Đại 6 ca, Chợ Lách 5 ca, Thạnh Phú 3 ca, Mỏ Cày Nam 2 ca.

Thông tin chi tiết cập nhật tại đây.

Nguồn: BĐK – https://baodongkhoi.vn/sang-5-1-2022-tinh-co-137-ca-mac-covid-19-05012022-a95385.html