Trưa 6-1-2022, tỉnh có 143 ca mắc Covid-19

BDK.VN – Từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 6-1-2022, tỉnh ghi nhận 143 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 27.665 ca. Trong đó, có 22.538 ca điều trị khỏi bệnh, 227 ca tử vong.

Khu điều trị F0 nhẹ tại Trường Chính trị Bến Tre.

Khu điều trị F0 nhẹ tại Trường Chính trị Bến Tre.

Ca mắc mới gồm:

TP. Bến Tre 98 ca tại Phú Khương (30), Nhơn Thạnh (21), Phường 4 (20), Bình Phú (18), Phú Hưng (6), Sơn Đông (2), Mỹ Thạnh An (1).

Mỏ Cày Bắc 15 ca tại Hòa Lộc (5), Tân Thanh Tây (3), Thành An (2), Nhuận Phú Tân (2), Phú Mỹ (2), Phước Mỹ Trung (1).

Châu Thành 11 ca tại Tân Thạch (4), Tường Đa (2), Hữu Định (2), Phú An Hòa (1), Tân Phú (1), Tiên Thủy (1).

Bình Đại 6 ca tại Định Trung (2), Thị trấn (2), Bình Thắng (1), Thành Trị (1).

Ba Tri 4 ca tại Tân Thủy (2), Phú Lễ (1), Thị trấn (1).

Giồng Trôm 4 ca tại Phong Nẫm (2), Lương Hòa (1), Tân Hào (1).

Chợ Lách 2 ca tại Phú Phụng, Sơn Định.

Mỏ Cày Nam 2 ca tại Minh Đức, Thành Thới B.

Thạnh Phú 1 ca tại Giao Thạnh.

Các ca mắc đều ghi nhận tại cộng đồng trong tỉnh.

Thông tin chi tiết cập nhật tại đây.

Nguồn: https://baodongkhoi.vn/trua-6-1-2022-tinh-co-143-ca-mac-covid-19-06012022-a95426.html