Sáng 11-1-2022, tỉnh Bến Tre có 95 ca mắc Covid-19

BDK.VN – Từ 18 giờ ngày 10-1 đến 6 giờ ngày 11-1-2022, tỉnh ghi nhận 95 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 29.520 ca.

Ca mắc mới gồm:

TP. Bến Tre 59 ca tại Phú Khương (14), Phú Tân (11), Phường 6 (10), Phú Hưng (9), Phường 7 (7), Nhơn Thạnh (4), An Hội (1), Mỹ Thạnh An (1), Phường 5 (1), Phường 8 (1).

Châu Thành 11 ca tại Giao Long (3), Tiên Thủy (2), An Hiệp (1), Phú Túc (1), Sơn Hòa (1), Tân Phú (1), Tân Thạch (1), Thành Triệu (1).

Mỏ Cày Bắc 7 ca tại Phú Mỹ (3), Tân Bình (2), Hưng Khánh Trung A (1), Tân Thanh Tây (1).

Bình Đại 6 ca tại Thừa Đức (2), Vang Quới Tây (1), Bình Thắng (1), Long Định (1), Tam Hiệp (1).

Ba Tri 3 ca tại An Bình Tây, Tân Thủy, Thị trấn.

Mỏ Cày Nam 3 ca tại Tân Hội (2), Minh Đức (1).

Giồng Trôm 3 ca tại Phong Nẫm (2), Bình Hòa (1).

Chợ Lách 2 ca tại Hòa Nghĩa, Vĩnh Bình.

Thạnh Phú 1 ca tại Phú Khánh.

Trong số ca mắc, có 89 ca ghi nhận tại cộng đồng trong tỉnh, 6 ca khu cách ly. 

Thông tin chi tiết cập nhật tại đây.

Nguồn: BĐK- https://baodongkhoi.vn/sang-11-1-2022-tinh-co-95-ca-mac-covid-19-11012022-a95623.html