Trưa 15-1-2022, tỉnh Bến Tre có 110 ca mắc Covid-19

BDK.VN – Từ 6 giờ đến 11 giờ ngày 15-1-2022, tỉnh ghi nhận 110 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 31.902 ca. Trong đó, có 31.474 ca kết thúc điều trị, 287 ca tử vong.

Ca mắc mới gồm:

Bình Đại 28 ca tại Châu Hưng (9), Thạnh Phước (6), Vang Quới Đông (5), Phú Thuận (2), Thới Thuận (2), Bình Thắng (1), Định Trung (1), Thị trấn (1), Vang Quới Tây (1).

Mỏ Cày Bắc 26 ca Tân Bình (9), Phước Mỹ Trung (6), Tân Thành Bình (5), Nhuận Phú Tân (4), Tân Thanh Tây (2).

Ba Tri 24 ca tại Phú Lễ (4), An Hiệp (3), An Ngãi Tây (2), Phước Ngãi (2), An Đức (2), An Bình Tây (1), An Hòa Tây (1), An Ngãi Trung (1), An Phú Trung (1), An Thủy (1), Bảo Thạnh (1), Mỹ Chánh (1), Mỹ Nhơn (1), Tân Thủy (1), Tân Xuân (1), Vĩnh An (1).

TP. Bến Tre 16 ca tại Mỹ Thạnh An (13), Phú Khương (3).

Châu Thành 16 ca tại Tiên Thủy (11), Sơn Hòa (4), An Hóa (1).

Các ca mắc đều ghi nhận cộng đồng trong tỉnh.

Thông tin chi tiết cập nhật tại đây.

Nguồn: BĐK- https://baodongkhoi.vn/trua-15-1-2022-tinh-co-110-ca-mac-covid-19-15012022-a95808.html