Sáng 17-1-2022, tỉnh Bến Tre có 238 ca mắc Covid-19

BDK.VN – Từ 18 giờ ngày 16-1 đến 6 giờ ngày 17-1-2022, tỉnh ghi nhận 238 ca mắc Covid-19 (212 ca test nhanh dương tính), nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 32.992 ca. Trong đó có 32.925 ca kết thúc điều trị, 298 ca tử vong.

Cán bộ y tế khám sàng lọc trước tiêm chủng.

Cán bộ y tế khám sàng lọc trước tiêm chủng.

Ca mắc mới gồm:

Mỏ Cày Bắc 82 ca tại Nhuận Phú Tân (22), Hưng Khánh Trung A (14), Tân Thanh Tây (8), Thành An (8), Hòa Lộc (8), Tân Thành Bình (7), Tân Bình (6), Khánh Thạnh Tân (4),  Phú Mỹ (4), Thạnh Ngãi (1).

Giồng Trôm 53 ca tại Phong Nẫm (11), Bình Hòa (7), Thuận Điền (7), Mỹ Thạnh (6), Lương Phú (5), Bình Thành (5), Thị trấn (4), Châu Bình (2), Tân Thanh (2), Hưng Nhượng (1), Hưng Phong (1), Lương Quới (1), Phước Long (1).

Châu Thành 51 ca tại Tiên Thủy (13), Tân Thạch (8), An Khánh (7), An Hiệp (5), Giao Long (4), Thị trấn (3), Phú Đức (2), Phú Túc (2), An Phước (2), An Hóa (1), Quới Sơn (1), Tân Phú (1).

Mỏ Cày Nam 43 ca tại Thành Thới A (8), Đa Phước Hội (6), Định Thủy (6), Thị trấn (6), Thành Thới B (5), An Định (3), Bình Khánh (3), Tân Hội (3), Tân Trung (2), Minh Đức (1),

Bình Đại 5 ca tại Định Trung (2), Thạnh Trị (1), Thị trấn (1), Vang Quới Tây (1).

Chợ Lách 3 ca tại Hòa Nghĩa, Long Thới, Phú Phụng.

Ngoài tỉnh 1 ca có địa chỉ TP. Hồ Chí Minh.

Trong số ca mắc, có 229 ca ghi nhận cộng đồng trong tỉnh (liên quan các cơ sở lao động 38 ca), khu cách ly 8 ca, ngoài tỉnh 1 ca.

Thông tin chi tiết cập nhật tại đây.

Nguồn: BĐK – https://baodongkhoi.vn/sang-17-1-2022-tinh-co-238-ca-mac-covid-19-17012022-a95863.html